***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

3268 روستای فشارک

سید جواد هاشمی فشارکی

 

وظایف و اختیارات شورای اسلامی و دهیار فشارک

در این یادداشت ، جهت بهره وری بیشتر ، متن تجمیع شده قوانین مصوب درخصوص روستا بصورت بومی سازی تبدیل و مدون شده است .

بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ، شورای فشارک از ارکان تصمیم گیری و اداره امور فشارک بوده و به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی در فشارک تشکیل می شود .

شورای فشارک، شورایی متشکل از منتخبین اهالی فشارکی برای پیشبرد اداره امور فشارک با مشارکت فشارکی هاست که اراده اقوام فشارکی را برای اداره ی محل آبا و اجدادی خودشان نشان می دهد.

شورای روستا هدایت گر و راهبر امور فشارک است که توسط مردم انتخاب و به حرکت در می آید . این شورا وظایفی چون انتخاب دهیار را دارد که باید تماما در جهت صلاح امور فشارک و خواست اهالی فشارکی ها باشد . تعداد اعضای این شورای فشارک سه نفر می باشد .

 

 • وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستای فشارک:
 • وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستای فشارک براساس  ماده 68 قانون ومواد اصلاحی و الحاقی آن عبارت است از :
   

الف – نظارت بر حسن اجرای تصمیمهای شورای اسلامی روستا .
ب -  ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مسولین ذیربط در بخشداری کوهپایه و استان اصفهان  وغیره
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ، به شورای فشارک هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد .
ج - – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری فشارکی ها برای پیشبرد امور فشارک ، حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی .
د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور .
ﻫ - نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به  فشارک .
و – همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز فشارک در حدود امکانات .
ز – کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاریهای خیرین فشارکی .
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد فشارکی و محلات و حکمیت میان آنها .
ط – پیگیری شکایات اهالی فشارک از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول .
ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی فشارک
ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی .
ل– فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری اهالی فشارک در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه و مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط .
م – انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهارسال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم .
تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا براساس آئین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد .
ن – ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال در فشارک و جلب مشارکتهای عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی در فشارک .
س– مشارکت در تهیه طرحهای هادی فشارک و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .
ع– نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست فشارک و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده های زیست محیطی ، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش .
ف– بررسی برنامه های پیشنهادی نهادهای اجرایی در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی فشارک از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط .
ص– نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های فشارک

 

 • وظایف  دهیارفشارک  :
 • دهیارفشارک  به مدت چهارسال انتخاب شده و وظایف زیر را براساس ماده 69 قانون ومواد اصلاحی آن به عهده دارد :
  1- اجرای مصوبات شورای فشارک
  2- همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرایم ، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی فشارک.
  3- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی .
  4- همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های  فشارک .
  5- همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان .
  6- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط فشارک .
  7- همکاری با سازمان های ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک .
  8- همکاری با مسئولین ذیربط در جهت حفظ ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در فشارک.
  9- اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده فشارک در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان اصفهان  .
  10- تشکیل پرونده برای ایجاد بناها ، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی فشارک و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز .
  تبصره– درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی فشارک و زیرنظر شورای فشارک هزینه می شود .

 

 • جلسات شورای فشارک

 شورای فشارک در روستای فشارک تشکیل میشود.

جلسات شورای فشارک بطورمستمرماهی دوبار درماه تشکیل میشودودرصورت نیاز،جلسات فوق العاده واضطراری باپیشنهاددهیار،رئیس شوراویاسه نفرازاعضای شورا (درشوراهای دارای پنج عضو) ودونفرازاعضا(درشوراهای دارای سه عضو) تشکیل میشود.

شوراهادرصورت ضرورت وبنابه دعوت بخشدارویافرماندارموظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند.این دعوت بایدکتبی وباتعیین وقت قبلی وذکردستور جلسه باشد. همچنین بخشداران، رؤسای ادارات، دهیاران میتواننددرجلسات شورا (بدون حق رای) شرکت نمایند.

درصورت نیازبه حضوردهیاردرجلسات شورامیتواندطی دعوتنامه کتبی ازدهیاردعوت بعمل آورده ودهیارموظف به شرکت درجلسه مذبورمیباشد ودرصورت خودداری دهیارازشرکت درجلسه شورامیتواندبه دهیارتذکرکتبی ودرصورت تکرارمجددتوبیخ ویابرطبق ظوابط ومقررات مربوطه وی راعزل نماید.

درصورت استعفا، فوت،یاسلب عضویت هریک ازاعضای شورا،عضو علی البدل به ترتیب آرا (حداکثرظرف یک ماه) جایگزین میشودوپذیرش استعفای هریک ازاعضای شورامنوط به تصویب شورا می باشد وشوراموظف است دراولین جلسه  پس از قطعی شدن خروج آن عضو مراتب را کتبا به بخشداری گزارش داده تا  بخشداری  از اعضای  علی البدل

(بااحتساب آرا) دعوت به شرکت درجلسات شورابنماید. هرگاه عضوی به هردلیلی دوماه درجلسات شوراشرکت ننمایدازعضوعلی البدل بعنوان جانشین درجلسات دعوت بعمل می آیدوهرگاه عضوی بیش ازشش جلسه متوالی ویادوازده جلسه غیرمتوالی درطول یکسال بدون داشتن عذرموجه غیبت نمایدمستعفی شناخته میشود. لازم به ذکر است که غیبت ازجلسات بااطلاع رئیس شوراامکان پذیرمی باشد..

هرعضوشورا میتواند از مقام خوداستعفا دهد وعضومتقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکردلایل به رئیس شورا تقدیم نمایدورئیس آن رادنخستین جلسه علنی بعدی شورادردستورکارقرارداده وعضومتقاضی میتوانددرصورت تمایل ازاستعفا انصراف دهد.برای بررسی تقاضای استعفا ابتداتقاضاقرائت وسپس شخص متقاضی میتوانددلایل استعفارادرنیم ساعت بیان سپس مخالف وموافقان نیزبه همان مدت میتوانندصحبت کنندوپس ازآن رای گیری انجام میشود.هرگاه تقاضای استعفای تعدادی ازاعضای شورابه نحوی باشدکه مانع ازرسمیت یافتن جلسه باشد، قابل طرح درشورانیست.

جلسات شورا علنی و باحضوردوسوم اعضای اصلی (دونفرازسه نفراعضای شورا ویاچهارنفراز پنج اعضای شورا)  رسمیت

و تصمیمات بااکثریت مطلق آرا حاضرین درجلسه می باشد.

صورت جلسات شورابایدبه گونه ای تنظیم شودکه درآن تاریخ ودستورکارهرجلسه،اسامی حاضروغایب،تعدادآرای مثبت ومنفی اعضابه هریک ازموضوعات موردبحث، اسامی مدعوین وحاضرین درجلسه، به همراه رئوس مطالب مطرح شده ومصوبات قیدشده وکلیه اعضای حاضربایدذیل صورت جلسه راامضا، انگشت یامهرنمایند.

شورا موظف است درپایان هرجلسه نسخه ای ازصورتجلسه رابه بخشداری وشورای اسلامی بخش ارسال نموده وهمچنین نسخه ای ازمصوباتی راکه مربوط به دستگاههای دیگر است رابه آن دستگاه ارسال نماید.

شوراموظف است درپایان نیمه دوم فروردین هرسال گزارش کارسالانه خودراطبق فرمهای دریافتی درسه نسخه تنظیم ونسخه اصلی رابه شورای بخش ویک نسخه رابه بخشداری ونسخه سوم رابعنوان سابقه دربایگانی شوراثبت ونگهداری نماید.

 

 • اعضای هیات رئیسه شورای فشارک

اعضای شورادراولین جلسه (پس ازانجام مراسم تحلیف) بایداقدام به انتخابات داخلی نموده وازبین خودهیات رئیسه رابمدت دوسال انتخاب نمایند.

 

 • اعضای هیات رئیسه شورای فشارک  

اعضای هیات رئیسه شورای فشارک  عبارتنداز:

1- رئیس 2-  نایب رئیس 3-  منشی

 که بمدت دوسال ازسوی اعضای شوراانتخاب میشوند. وهیچکدام ازاعضای شوراحق تفویض اختیارات خودرا به سایرین اعم ازعضو و یا غیر عضو را ندارند.

 

 • وظایف رئیس شورای فشارک

رئیس شورامانندسایراعضادارای یک حق رای درجلسات میباشد.ووظایف اوعبارت است از:

1- تنظیم وپیشنهادبودجه شورا.

2- تعیین  زمان واداره جلسات عادی وفوق العاده شورا ودعوت ازاعضا جهت شرکت درجلسه .

3- تقسیم کاربین اعضا جهت پیگیری مصوبات .

4- دفاع ازحقوق ومنافع شورادرمقابل غیرواقامه دعوی .

5- درخواست گزارش کارازعملکرداعضا شورا .

6- امضا ومهرکردن کلیه اسنادومکاتبات شورا .

7- ایجادهماهنگی وارتباط باشورای اسلامی بخش، دهیار، وسایردستگاههای اجرایی .

8- پیگیری امورمربوط به دهیاری ودرخواست گزارش کتبی ازعملکردماهانه دهیار .

9- ابلاغ کتبی موارد اعتراض وایراد اعضای شورا  به عملکرد دهیار. (بعنوان تذکر به دهیار)

10- رئیس شوراموظف است درصورت قطعیت یافتن خروج عضوی ازشورا، مراتب را به صورت کتبی به بخشداری گزارش دهد تا بخشدار ازعضو علی البدل شورا با احتساب رای وی برای شرکت درجلسات دعوت نماید .

 

 • وظایف نایب رئیس شورای فشارک

وظایف نایب رئیس شورا بشرح ذیل میباشد:

1- درصورت عدم حضوررئیس شورا، مسئولیت اداره جلسات وسایروظایف بعهده نایب رئیس شورا خواهدبود.

2- درصورت غیبت منشی وظایف آنان ازسوی نایب رئیس شوراانجام می شود.

 

 • وظایف منشی شورای فشارک

وظایف منشی شورا عبارت است از:

1- تهیه وتدوین صورتجلسات شورا

2- تهیه متن ، ثبت وشماره گذاری نامه های شورا

3- تهیه گزارش ازعملکردشورا

4- حفظ ونگهداری دفاتروصورتجلسات درمحل شورا

5- همکاری بارئیس شورا درانجام امورات مالی

6- ثبت وظبط صورت کلیه اموال ودارایی های شورا

همانطورکه قبلا اشاره گردیددرصورت غیبت منشی وظایف آنان ازسوی نایب رئیس شوراانجام می شود.

 

 • روستای فشارک

روستا ، واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (‌وضع طبیعی،

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل

که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته

باشند و اکثریت ساکنان‌دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای

کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از

این‌فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می‌شده است.

روستای فشارک در حدود ۷۰ کیلومتری شرق شهر اصفهان ( با جاده انشعاب 20 کیلومتر از جاده نایین ) واقع می باشد .

143657868

3268 روستای فشارک

 

 • حوزه روستایی فشارک

اجتماعی از چند آبادی ومزارع همجوار (کاریوز ، حنا و.... ) و مرتبط در قلمرو و جغرافیایی و فرهنگی همگن با عملکردهای بالنسبه همسان با یک کانون جمعیتی برتر را شامل می شود .

 

 • مزرعه

مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و به دو شکل مستقل و تابع شناخته می‌شود. مانند مزرعه حاجی ، مزرعه کاریوز ، حنا و....

 

 • مکان

مکان به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که بنا به تعریف روستا نبوده و بیشتر محل انجام فعالیتهای غیر کشاورزی. (‌کارخانه، ایستگاه، کارگاه،‌قهوه‌خانه و نظائر

آنها) است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته می‌شود.

 

 • مرکز فشارک

مکانی که کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فشارک شناخته‌می‌شود. که محدوده اطراف مسجد جامع فشارک می باشد.

 

 • توسعه فشارک

کارشناسان در تعریف توسعه اشاره می کنند که علاوه بر زیرساختهای عمرانی که مشهود و بارز است بایستی به مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی هم پرداخته شود تا توسعه اتفاق بیفتد.

حال با نگاه به وظایف دهیاری می بینیم ، که دهیاری فشارک در همه این زمینه ها وظیفه دارد از یک سوء وظیفه عمران و آبادی فشارک را برعهده دارد .بایستی پارک روستایی درست کند بایستی مزار فشارک را ساماندهی کند، بایستی اماکن عمومی مثل حمام بهداشتی و غسالخانه را مدیریت نموده و نظارت کند و مورد دیگر بایستی به اقتصاد در فشارک به اشتغال اهالی بپردازد. و مسایل اجتماعی و فرهنگی را هم مدیریت و هدایت کند و علاوه بر همه اینها حفظ محیط طبیعی را با جمع آوری پسماند، ساماندهی آبهای سطحی و... بر عهده دارد . لذا می توان گفت دهیار فشارک براساس قانون به عنوان یک مدیر توسعه ای فشارک می باشد. واگر حمایت جدی از این مدل مدیریت در فشارک انجام شود، فشارک هم زندگی خود را ادامه داده و زندگی در آن ارتقا خواهد یافت. لذا اقتصاد فشارک و پرداختن به آن یک راهبرد اساسی توسعه همه جانبه فشارک است.

 

 • اقوام فشارکی

تمام کسانی که نسبشان به فشارک می‌رسد، پسوند “فشارکی” را در نام خانوادگی خود دارند.

مانند:  “فشارکی”،”فشارکی اصفهانی”،”هاشمی فشارکی” ،”آقاجانی فشارکی”،”آجونی فشارکی”، “جعفری فشارکی”، “فشارکی زاده”، “احمدی فشارکی”،  “بهروان فشارکی”، “پادگانی فشارکی”، “حسینی فشارکی”، “حقیقتدار فشارکی”، “سلمانی فشارکی”، “طباطبایی فشارکی”، “غلامی فشارکی”، “لسانی فشارکی”، “محمدی فشارکی”، “مطلبی فشارکی”، “نقیان فشارکی”، “نوری فشارکی”، ” فشارکی فرد ” ، ” طبایی زاده فشارکی”، “فشارکی نیا”،”ذوعلم فشارکی” ، “کاویانی فشارکی” و  “فشارکی پزوه” و..... لازم به یاداوری است ، وصلت سببی میان یکدیگر ، این ارتباط نسبی را تقویت واصالت فشارکی را تقویت کرده است .

 

 • آیین نامه داخلی شورای اسلامی فشارک

شماره‌ : .28487ت‌30875هـ   تاریخ‌ : 1384.05.10   وزارت‌ کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره .912ش‌.4.الف مورخ
1383.3.13شورای عالی استانها و به استناد ماده (75) اصلاحی قانون تشکیلات‌، وظایف
و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران‌- مصوب 1382ـ آیین‌نامه داخلی
شورای اسلامی روستا را به شرح زیر تصویب‌نمود:
آیین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا
ماده‌ 1- اولین جلسه هر دوره شورای اسلامی فشارک ، که در این آیین‌نامه شورا
نامیده می‌شود، بعد ازقطعی شدن نتایج انتخابات‌، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه به
دعوت بخشدار و با حضور دعوت کننده یا نماینده‌وی تشکیل می شود و با حضور دو سوم
اعضا رسمیت می یابد.
ماده‌ 2ـ در اولین جلسه شورا هیأت رئیسه سنی شامل مسن‌ترین فرد از اعضای حاضر به
عنوان رئیس‌سنی و جوانترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می‌شود .
ماده‌ 3ـ وظایف هیأت رئیسه سنی اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای
انتخابات‌هیأت رئیسه دائم شورا می‌باشد.
تبصره‌- شورا موظف است یک هفته قبل از اتمام دوره هیأت رئیسه نسبت به انتخابات
هیأت رئیسه‌جدید اقدام نماید.
ماده‌ 4ـ اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا، هیأت رئیسه شورا شامل
رئیس‌، نائب‌رئیس و حداقل یک منشی را برای مدت دو سال و نماینده شورا برای شرکت در
انتخابات شورای اسلامیبخش را انتخاب می نمایند.
ماده‌ 5- رئیس شورا موظف است درصورت قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا، مراتب را
بهبخشداری ذیربط به طور کتبی گزارش دهد تا بخشدار از عضو علی البدل شورا با احتساب
رای وی برای‌شرکت در جلسات دعوت نماید.
تبصره‌- در صورتی که عضو خارج شده از شورا عضو هیأت رئیسه یا نماینده شورا در
شورای بخش‌باشد ، شورا باید در جلسه ای با هماهنگی بخشدار و حضور نماینده وی ،
جایگزین او را برای مدت با قیمانده‌هیأت رئیسه و نماینده شورا در شورای بخش را
برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی بخش انتخاب‌نماید.
ماده‌ 6- عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست‌.
هیچ یک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود به غیر اعم از عضو یا غیرعضو ندارد.
ماده‌ 7- وظایف رئیس شورا به شرح زیر است‌:
1- مسوولیت امور اداری و مالی شورا.
2ـ اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات‌.
3- دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد.
4- دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا .
5- ابلاغ و نظارت‌بر پیگیری مصوبات شورا .
6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به
مسوولان اجرایی‌، نهادهاو سازمانهای دولتی در صورت درخواست آنها و نیز معرفی
نماینده شورا برای شرکت در انتخابات شورای‌اسلامی بخش .
7- امضای احکام مسوول و اعضای دبیرخانه و سایر کارکنان شورا براساس تشکیلات تفصیلی
شورا.
8- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده
است به عنوان‌تذکر به دهیار .
9ـ امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا.
10ـ اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه‌.
ماده‌ 8- نایب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام می‌دهد و در مقابل
شورا مسوول‌است‌.
ماده‌ 9- وظایف اعضای هیأت رئیسه و نحوه انجام مراسم تحلیف به موجب دستورالعملی
تعیین‌می‌شود که به تصویب شورای‌عالی استانها می‌رسد.
ماده‌ 10 - جلسات شورا با حضور حداقل دو نفر در شوراهای دارای سه عضو و چهار نفر
در شوراهای‌دارای پنج عضو، رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران
معتبر خواهد بود .
تبصره‌ - حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با (5)، (4)، (3) و (2)
نفر رسمیت‌می یابند به ترتیب (3)، (3)، (2) و(2) رای می باشد .
ماده‌ 11- محل تشکیل جلسات شورا ، همچنین مکان نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک شورا
باید درمکان مشخص و مناسب و با هماهنگی دهیاری تعیین شود .
ماده‌ 12- جلسات شورا به طور مستمر ماهی چهار بار تشکیل می شود ودر صورت نیاز ،
جلسات‌فوق‌العاده شورا با پیشنهاد دهیار ، رئیس شورا یا سه نفر از اعضا در شوراهای
دارای پنج عضو و دونفر ازاعضا در شوراهای دارای سه عضو تشکیل خواهد شد .
ماده‌ 13- شورا با تایید شورای بخش می تواند فعالیتهای سالانه و همچنین برنامه های
آینده خود را که‌جنبه عمومی دارد پس از تصویب با وسایل ممکن به اطلاع اهالی فشارک
برسانند .
ماده‌ 14- شوراهای واقع در حریم شهرها ، موظف به رعایت مقررات مربوط به حریم شهرها
هستند.
ماده‌ 15- هر عضو شورا می تواند از مقام خود استعفا دهد.
پذیرش استعفا با تصویب شورا امکان پذیر است‌.
ماده‌ 16 - عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رئیس شورا تقدیم
نماید و رئیس‌آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این
فاصله عضو متقاضی می تواند درصورت تمایل اعلام انصراف نماید .
ماده‌ 17- برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت می شود، سپس شخص متقاضی یا
عضودیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را بیان می نماید و مخالف یا
مخالفان نیز به همان مدت‌می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری انجام می شود.
ماده‌ 18 - هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضای شورا به نحوی باشد که مانع از
رسمیت یافتن‌جلسه گردد، قابل طرح در شورا نیست .
ماده‌ 19- غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا امکان‌پذیر است‌.
تبصره‌ 1ـ تشخیص موجه بودن غیبت و تاخیر در جلسات شورا برعهده شورا می‌باشد و در
هر صورت‌اعلان رسمی غیبت و تاخیر با رئیس شورا خواهد بود.
تبصره‌ 2ـ رسیدگی به موجه و غیرموجه بودن تاخیر در پایان همان جلسه و غیبت در
اولین جلسه بعدی‌به عمل می‌آید و عضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را
مبنی بر موجه بودن غیبت به رئیس شوراارایه دهد.
ماده‌ 20ـ در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده ای از شورا به عنوان عضو
سایر مجامع وشوراها انتخاب می شوند، نماینده یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط
رئیس شورا معرفی می شوند.
تبصره‌- نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به اطلاع اعضا
برسانند و به‌صورت کتبی نیز به رئیس شورا ارایه نمایند.
ماده‌ 21- موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با درخواست هر یک از اعضا یا
تقاضای‌کتبی شورای اسلامی بخش ، بخشدار یا دهیار ذیربط و با تشخیص رییس شورا در
دستور کار شورا قرارمی‌گیرد.
ماده‌ 22- صورتجلسات شورا باید طوری تنظیم شود که در آن تاریخ و دستور کار هر
جلسه‌، اسامی‌اعضای حاضر و غایب ، تعداد آرای مثبت و منفی اعضا به هر یک از
موضوعات مورد بحث‌، اسامی مدعوین‌و حاضران‌، درصورت حضور به همراه رئوس مطالب مطرح
شده در جلسه و تمامی مصوبات آمده باشد.
ماده‌ 23- شورا موظف است نسخه ای از کلیه مصوبات خود را حداکثر تا ده روز به
نمایندگان حوزهانتخابیه ،شورای بخش ، دهیار و مسووولان اجرایی ذیربط ارسال نماید.
ماده‌ 24- شورا موظف است در نیمه دوم فروردین هر سال گزارش کار سالانه خودرا تنظیم
و به شورای‌اسلامی بخش و بخشدار ارسال نماید.
ماده‌ 25ـ دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویتها
از طرف هیأت‌رئیسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا
قرار گیرد.
تبصره‌ 1 - در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با هیأت رئیسه خواهد
بود.
تبصره‌ 2- با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر می‌توان موضوع دستور جلسه را برای مدت
معینی به‌تعویق انداخت یا مسکوت گذاشت‌.
ماده‌ 26ـ رئیس شورا می تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداکثر ده دقیقه
در مورد مسائل‌مهم روز شوراها مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری باشد، به اطلاع
آنها برساند .
تبصره‌- در صورت صحبت خارج از موضوع هر یک از اعضا ، رئیس جلسه به او تذکر خواهد
داد و درصورت دو نوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد .
ماده‌ 27ـ اخطار راجع به منافی بودن پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران‌، قوانین ومقررات جاری یا آیین‌نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگر مقدم است‌.
ماده‌ 28- در صورت توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی‌، در همان جلسه یا در جلسه بعد،
با تشخیصهیأت رئیسه به آنها تا پانزده دقیقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد
شد.
ماده‌ 29- شورا در صورت نیاز و با مسوولیت خود می تواند به منظور مشورت در زمینه
موضوعاتی که‌در دستور کار خود قرار داده است از اشخاص غیر عضو دعوت به شرکت در
جلسه بدون حق رای نماید.
ماده‌ 30- شورا می تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاهها
، ادارات وسازمانهای دولتی درخواست نماید.
تبصره‌ - در مواردی که طرحهای مشترک بوسیله چند فشارک وروستاهای دیگر به مورد اجرا گذارده می شود
انجام آنعلاوه بر تصویب شورا باید با هماهنگی شورای اسلامی بخش باشد .
ماده‌ 31- چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملکرد دهیار یا عملیات
دهیاری اعتراض‌یا ایرادی داشته باشند ابتدا رئیس شورا موارد را به صورت واضح به
دهیار تذکر کتبی خواهد داد .
در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سوال مطرح خواهد شد که در این
صورت‌رئیس شورا سوال را کتبا به دهیار ابلاغ خواهد کرد و حداکثر ظرف ده روز پس از
ابلاغ ، دهیار موظف به‌حضور در جلسه عادی وفوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد
.
چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ قانع کننده تشخیص داده نشود ، طی
جلسه دیگری‌موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و شورا می تواند با رای اکثریت مطلق
اعضا ، دهیار را برکنار کند و فردجدیدی را انتخاب نماید .
ماده‌ 32 - نحوه اداره جلسات‌، رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده براساس
دستورالعملیاست که به تصویب شورای عالی استانها می رسد.
ماده‌ 33- هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم یک روستا است
و شورای‌اسلامی آن براساس این آیین‌نامه عمل می کند.
معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور

منابع :

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/124330

https://www.shora-gc.ir/fa/news/1967/

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۰/۰۱/۱۴