***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

نظریه نسبت اسلام با فرایندهای انسانی

پنجشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۵۳ ق.ظ

 آقای مهندس عبدالحمید نقره کار

Downloads\Documents\نسبت-اسلام-1396.2.26.pdf


نظریه نسبت اسلام با فرایندهای انسانی

خلاصه مقاله با عنوان :

نسبت اسلام با فرآیندهای انسانی . ( نظریه سلام )

«راهبردها ، راه کارها و راه حل هائی برای خلق و ارزیابی آثار هنری و معماری وشهرسازی »

 

در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی ، در مباحث میان دانشی نظیر خلق آثار هنری و معماری و شهرسازی ،

 لازم است مُدلی مفهومی و بنیانی ارائه نمود. از منظر اسلامی ساختار و مراحل این مدل باید کامل و 

جامع بوده و محتوای هر مرحله از آن مبتنی برمنابع و مبانی اسلامی تبیین و تشریح شود. 

ضمناً این مُدل باید ساختاری ارائه نماید ، تا ما بتوانیم فرآیندهای انسانی را از ابعاد

 کمی و کیفی مورد ارزیابی ونقد قرار دهیم .

در این رساله فرآیندهای انسانی در پنج مرحله کلی و جبری ( مبتنی بر نمودار شماره – ۱ ) تبیین شده است .

 

حکام اولیه

 ( فرا زمانی و فرا مکانی است)

احکام ثانویه

 ( مبتنی بر زمان و مکان است )

                                                                      آثار موجود

 ( نسبی و مبتنی بر زمان و مکان است )

تأثیرات برمخاطبین

 

( نسبی و مبتنی بر نوع مخاطبان ومجموع شرایط محیطی است)

هستی شناسی

 

( فرا زمانی و فرا مکانی است )

                               مُدل و ساختاری مفهومی از مراحل و مبانی ، در فرآ یندهای انسانی :

نظریه( سلام )

 

احکام پنجگانه
اعتقادات
اخلاق عملی
آثار موجود
تأثیرات مادی و معنوی
ایدئولوژی اسلامی
جهان بینی اسلامی
فرهنگ اسلامی
تمدن مسلمانان
هویت مسلمانان

نمودار شماره  ۱  ساختار و مراحل فرآیندهای انسانی

در مرحلۀ اوّل : تبیین (عالم و آدم ) ازمنظر اسلامی است ، در این مرحله ابعاد بالقوه و بالفعل انسانها مطرح 

و نیازها و گرایش های مثبت و منفی وروابط آنها با یکدیگر و با عالم مورد بررسی تطبیقی و تحلیلی بین اسلام

 و سایر مکاتب مطرح در جهان قرارمی گیرد.

موضوعات مهم این مرحله مباحث انسان شناسی ، معرفت شناسی، معبود شناسی ، هستی شناسی ، جامعه شناسی

 ، فلسفه تاریخ و رابطه انسان با محیط طبیعی و مصنوعی به صورت کلی می باشد. از مجموع مباحث ( اعتقادی ) 

فوق مقوله ( نیازها و گرایشات فطری و غریزی) انسانها و مفهوم ( زیبا ئی شناسی ) ازمنظر اسلامی نتیجه گیری

 می شود.

 

در مرحلۀ دوّم : مقولۀ ( انگیزه و نیّات ) ارادی و اختیاری انسانها مطرح میشود ، از منظر اسلامی انگیزه های

 اسلامی در پنج موضوع ( حلال، مستحب ، مباح ، مکروه و حرام) طبقه بندی میشود و به آن ( احکام پنجگانه اولیّه ) 

میگوئیم .

 

در مرحلۀ سوم : انسان مبتنی بر ادراکات وانگیزه های درونی( مفهومی و ملکوتی ) خود میخواهد عملی و یا اثری

 در عالم طبیعت
( ماده و صورتهای طبیعی ) ایجاد نماید . اسلام ( در مکتب تشیع ) اصول ده گانه ای را برای تجلّی مفاهیم و

 صورتهای ذهنی در عالم طبیعت مطرح مینماید. این اصول انسانها ( هنرمندان ، معماران و شهرسازان ) 

را قادر می سازد با یک برنامه دقیق ، مفاهیم ذهنی و فرازمانی و فرا مکانی را با توجه به مجموع شرایط

 زمانی و مکانی در عالم طبیعت تحقّق بخشند.

 

در مرحلۀچهارم : مبتنی بر مراحل قبلی و استعداد فرد ( گفتار ، رفتار و یا آثاری) تولید میشود ، که به طور

 کلی تجلی ایده های انسان در پدیده های اوست . از منظر اسلامی پدیده ها ( تجسد ) یا ( خنثی ) نیستند

 بلکه آیه و نشانه هستند ، نظیررابطه انسان با تصویرش .

 

در مرحلۀ پنجم : آثار انسانها ، تأثیراتی مادی و معنوی برروی مخاطبان وفاعل اثر دارد. تأثیرات مادی امری

 جبری و وابسته به مجموع شرایط محیطی است امّا تأثیرات معنوی امری اختیاری و نسبی ووابسته به 

مخاطبان است . هنرمندان و مخاطبان نیز دارای دو نو رابط
می باشند . یک رابطه (فطری ، نوعی و اَزلی وثابت) و یک نوع رابطه (نسبی ، متکثر ، متغیر ) که وابسته

 به مجموع شرایط زمانی و مکانی است .

روش تحقیق در این رساله مبتنی بر فرهنگ اسلامی در تشیع مبتنی ، بردو منیع ( عقل ونقل ) می باشد.

داده های فوق ازطریق روش ( استدلال منطقی) و ( تفسیری – تحلیلی ) بررسی و اثبات میشود.

از منظر اسلامی ، آنچه ( علمی ) است ، ( عقلانی) است و آنچه عقلانی است ( اسلامی ) است و با منابع

 و مبانی فوق ارزیابی و اثبات میشود.


در فرآیند این رساله ، نسبت مکتب اسلام با هر یک از مراحل فوق ازبُعد منابع و مبانی کشف و مورد

 بررسی تطبیقی با مکاتب رقیب و تفسیر و تبیین قرار می گیرد .

در انتها و در جهت ارزیابی فرآیندهای انسانی دو جدول ارائه میشود.

در جدول شماره یک تأثیرات کیفی و محتوائی اثر مورد ارزیابی قرار میگیرد ( نمودار شماره شماره – ۲ )

و در جدول دوّم تأثیرات کمی و مهندسی اثرمورد ارزیابی خواهد بود . ( نمودار شماره – ۳ )

این نظریه می تواند راه گشای اصلاح برنامه های آموزشی دانشگاه ها در مباحث میان دانشی نظیر

 (رشته های هنری و معماری و شهرسازی)، و روش های تحقیق در فرآیندهای پژوهشی و طراحی و 

اجرائی در کلیه سطوح، از منظر اسلامی بوده و کارشناسان و مدیران اجرائی را برای ارزیابی آثار

مزبور یاری نماید.

نسبت اسلام دانلود نظریه ۱۳۹۶٫۲٫۲۶

Downloads\Documents\نسبت-اسلام-1396.2.26.pdf
http://islamicarchitecture.ir/1396/03/03/نظریه-نسبت-اسلام-با-فرایندهای-انسانی/

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۰۳