584 ـ امامزاده احمد / سارى / جامخانه        …22

585 ـ امامزاده احمد / سارى / لیمون           …23

586 ـ امامزاده احمد / سبزوار / بیدخور       …24

587 ـ امامزاده احمد / سمیرم / خفر …24

588 ـ امامزاده احمد / سنقر / جنب فرماندارى            …25

589 ـ امامزاده احمد / سنقر / سیخوران       …28

590 ـ امامزاده احمد / سنقر / گرجى بیان      …29

591 ـ امامزاده احمد / سیاهکل / دیلمان        …29

592 ـ امامزاده احمد / سیاهکل / فشتال         …30

593 ـ امامزاده احمد / سیرجان / حسین آباد عبدالله تقى            …31

594 ـ امامزاده احمد / سیرجان / حومه شهر …33

595 ـ امامزاده احمد / شاهرود / فرومد        …36

596 ـ امامزاده احمد / تهران / لواسان بزرگ            …37

597 ـ امامزاده احمد / شوشتر / گتوند          …43

598 ـ امامزاده احمد / شهریار / یبارک         …44

599 ـ امامزاده احمد / شیراز / فتح آباد        …44

600 ـ امامزاده احمد / صحنه / کرم بست       …45

601 ـ امامزاده احمد / فارسان / بابا حیدر     …48

602 ـ امامزاده احمد / فراشبند / باچون        …48

603 ـ امامزاده احمد / فراشبند / سه چرخى   …49

604 ـ امامزاده احمد / فراشبند / محلّه آقا میر احمد     …49

605 ـ امامزاده احمد / فردوس / مهوید         …50

606 ـ امامزاده احمد / فلاورجان / جوپى       …51

607 ـ امامزاده احمد / فیروزآباد / سرمیدان  …51

608 ـ امامزاده احمد / قزوین / حصارخروان  …52

609 ـ امامزاده احمد / قزوین / عبدل آباد      …54

610 ـ امامزاده احمد / قزوین / قشلاق          …55

611 ـ امامزاده احمد / قزوین / یرک …55

612 ـ امامزاده احمد / قم / کاسوا    …55

613 ـ امامزاده احمد / کازرون / خیابان شهداى جنوبى …57

614 ـ امامزاده احمد / کازرون / محلّه مصلّى …57

615 ـ امامزاده احمد / کاشان / جزه …58

616 ـ امامزاده احمد / کاشان / وادقان         …58

617 ـ امامزاده احمد / کردکوى / کارخانه شالى کوبى  …59

618 ـ امامزاده احمد / کوهپایه / فشارک       …60

619 ـ امامزاده احمد / کهگیلویه / باغ ملک    …61

620 ـ امامزاده احمد / کهگیلویه / پشت چنار …61

621 ـ امامزاده احمد / کهگیلویه / لیرتلخک    …62

622 ـ امامزاده احمد / گناباد / قریه بیمرغ     …62

623 ـ امامزاده احمد / لار / دهکویه …64

624 ـ امامزاده احمد / لاریجان / دیلا           …65

625 ـ امامزاده احمد / لامرد / اهل  …66

626 ـ امامزاده احمد / لاهیجان / داخل شهر   …66

627 ـ امامزاده احمد / لاهیجان / محلّه جواهر پشته     …67

628 ـ امامزاده احمد / لردگان / ارمند          …67

629 ـ امامزاده احمد / لردگان / شیرمرد       …67

630 ـ امامزاده احمد / لنجان / زاینده رود     …68

631 ـ امامزاده احمد / لنگرود / طالش محلّه  …69

632 ـ امامزاده احمد / لنگرود / قصاب محلّه  …69

633 ـ امامزاده احمد / مرودشت / راه نوى    …70

634 ـ امامزاده احمد / مسجد سلیمان / بابا احمد         …70

635 ـ امامزاده احمد / ممسنى / پرین           …72

636 ـ امامزاده احمد / ممسنى / ده نو          …72

637 ـ امامزاده احمد / ممسنى / شاه جهان احمد         …76

638 ـ امامزاده احمد / نجف آباد / تیران        …76

639 ـ امامزاده احمد / نطنز / اوره  …78

640 ـ امامزاده احمد / نطنز / خفر   …86

641 ـ امامزاده احمد / نوشهر / نیچکوه میخساز          …88

642 ـ امامزاده احمد، ابراهیم و عبدالله / فریدن / افوس           …88

643 ـ امامزاده احمد بن اسحاق / قم / خیابان طالقانى  …89

644 ـ امامزاده احمد بن اسماعیل / آشتیان / محسن آباد           …91

645 ـ امامزاده احمد بن عبّاس / کاشان / آرنجن         …93

646 ـ امامزاده احمد بن على / تفرش / فشک  …94

647 ـ امامزاده احمد بن قاسم / قم / خیابان معلّم         …95

648 ـ امامزاده احمد بن موسى  (علیه السلام) / شیراز / میدان احمدى      …100

649 ـ امامزاده احمد بن موسى  (علیه السلام) / کاشان / خیابان علوى      …232

650 ـ امامزاده احمد جوانمرد / گناباد / دیسفان          …236

651 ـ امامزاده احمد خلیفه / کرمان / ماهان  …237

652 ـ امامزاده احمد رضا / اسفراین / کوران            …238

653 ـ امامزاده احمد رضا / اصفهان / دولت آباد         …240

654 ـ امامزاده احمد رضا / تربت حیدریه / بورى آباد   …241

655 ـ امامزاده احمد رضا / نجف آباد / چشمه            …242

656 ـ امامزاده احمد رضا کریم / آمل / لاسم  …243

657 ـ امامزاده احمدرضا و زینب / نوشهر / الیت        …245

658 ـ امامزاده احمد سادات / مهر / اسیردر  …245

659 ـ امامزاده احمد شاه / سپیدان / ملیان    …245

660 ـ امامزاده احمدعلى / خرّم آباد / چمسنگر           …246

661 ـ امامزاده احمدعلى / نهاوند / کرک       …247

662 ـ امامزاده احمد على / نیریز / بیچکان    …248

663 ـ امامزاده احمد فداله / دزفول / داسمورت          …249

664 ـ امامزاده احمد کبیر / کرمان / چترود / سرآسیاب شش     …251

665 ـ امامزاده احمد کیا سلطان / نور / خجیر کلا        …259

666 ـ امامزاده احمد مختار / آمل / کالج بالا محلّه       …260

667 ـ امامزاده احمد یمنى / آستانه اشرفیّه / میان محلّه کیسم    …260

668 ـ امامزاده احمد و جعفر / آباده / بهمن   …261

669 ـ امامزاده احمد و حوّا خاتون / اراک / موت آباد   …263

670 ـ امامزاده احمد و حیدر / رودسر / امیر بنده       …266

671 ـ امامزاده احمد و خدیجه خاتون / بروجرد / ولیان            …267

672 ـ امامزاده احمد و رضا / شهریار / رزکان           …270

673 ـ امامزاده احمد و سیّده بى بى / سارى / ورمرزآباد          …271

674 ـ امامزاده احمد و طاهر / همدان / عین آباد        …272

675 ـ امامزاده احمد و عبدالله و على الصالح / اراک / کرگان     …272

676 ـ امامزاده احمد و على و محمّد / زنجان / چنگورى           …273

677 ـ امامزاده احمد و على اکبر / قزوین / یارود        …275

678 ـ امامزاده احمد و على الحارث / قم / محلّه خاکفرج           …275

679 ـ امامزاده احمد و عین الدّین / تهران / سولقان    …279

680 ـ امامزاده احمد و محبّت / مشکین شهر / آلنى      …282

681 ـ امامزاده احمد و محمّد / املش / محلّه استخر کرفستان    …282

682 ـ امامزاده احمد و محمّد / فیروزکوه / ارجمند      …283

683 ـ امامزاده احمد و محمّد / فیروزکوه / طارس       …284

684 ـ امامزاده احمد و محمّد / لنجان / کوچکان          …285

685 ـ امامزاده احمد و محمّد / کازرون / خشت / چهاربرج        …285

686 ـ امامزاده احمد و محمود / اصفهان / خیابان زینبیّه           …286

687 ـ امامزاده احمد و محمود / کرج / محمّد آباد        …287

688 ـ امامزاده احمد و محمود / ملایر / چم   …287

689 ـ امامزاده احمد و محمود / هرسین / باولین        …288

690 ـ امامزاده احمد و محمود و ابراهیم / ملایر / کیکله           …289

691 ـ امامزاده احمد و مختار و على / ساوه / غازم آباد           …290

692 ـ امامزاده احمد و منصور / قزوین / کوشک         …292

693 ـ امامزاده ادریس / بابل / علمدار پایین  …292

694 ـ امامزاده ادریس و موسى و شعیب / آمل / اسک  …293

695 ـ امامزاده ادهم / برخوارومیمه / دستگرد           …293

696 ـ امامزاده ادهم / رزن / عین آباد          …294

697 ـ امامزاده ادهم و روح الله / رودسر / سیارستاق  …295

698 ـ امامزاده ارغوان / کازرون / خیابان امیرکبیر    …295

699 ـ امامزاده اسحاق / آران و بیدگل / نوش آباد       …296

700 ـ امامزاده اسحاق / ابهر / محلّه مصلّى  …296

701 ـ امامزاده اسحاق / ابهر / شریف آباد    …298

702 ـ امامزاده اسحاق / اردستان / خوش آباد            …298

703 ـ امامزاده اسحاق / اسفراین / روئین     …300

704 ـ امامزاده اسحاق / اصفهان / خیابان جى            …300

705 ـ امامزاده اسحاق / اصفهان / خیابان پروین اعتصامى       …303

706 ـ امامزاده اسحاق / بهشهر / خورشید کلا           …305

707 ـ امامزاده اسحاق / تاکستان / ابراهیم آباد          …305

708 ـ امامزاده اسحاق / تهران / خیابان ناصر خسرو   …306

709 ـ امامزاده اسحاق / جاسب / بیجگان      …314

710 ـ امامزاده اسحاق / جیرفت / در بهشت   …316

711 ـ امامزاده اسحاق / رامسر / آستانه رسم سر      …317

712 ـ امامزاده اسحاق / ساوه / میدان سرداران        …317

713 ـ امامزاده اسحاق / شیراز / خرامه       …323

714 ـ امامزاده اسحاق / قزوین / ورس        …327

715 ـ امامزاده اسحاق / قم / مِیَم    …328

716 ـ امامزاده اسحاق / قم / نایه    …330

717 ـ امامزاده اسحاق / گرگان / خیابان امام خمینى(رحمه الله)   …332

718 ـ امامزاده اسحاق / گرمسار / ایوانکى / کرک       …350

719 ـ امامزاده اسحاق / مانه و سملقان / لنگر          …350

720 ـ امامزاده اسحاق / مرودشت / گل مکان علیا       …351

721 ـ امامزاده اسحاق / ممسنى / بنه بالایى  …352

722 ـ امامزاده اسحاق / مینودشت / قلمى     …352

723 ـ امامزاده اسحاق / همدان / طواله       …353

724 ـ امامزاده اسحاق و ابراهیم / دزفول / شهرک انقلاب         …354

725 ـ امامزاده اسحاق و ابوطالب / کاشان / مسجد آقا بزرگ     …355

726 ـ امامزاده اسحاق و اسماعیل / آران و بیدگل / محلّه بازار  …356

727 ـ امامزاده اسحاق و اسماعیل / آران و بیدگل / سفیدشهر    …357

728 ـ امامزاده اسحاق و اسماعیل / قزوین / غریب مزرعه       …357

729 ـ امامزاده اسحاق و خیرالنساء / شفت / چوبر      …358

730 ـ امامزاده اسحاق و سلیمان / آران و بیدگل / محلّه وشاد   …360

731 ـ امامزاده اسحاق و على / کاشان / ویدوجا         …361

732 ـ امامزاده اسحاق و موسى / ورامین / کهنک       …361

733 ـ امامزاده اسد / خدابنده / دُغانلو         …363

734 ـ امامزاده اسد / بوئین زهرا / بهشتیان  …364

735 ـ امامزاده اسد / سمنان / محلّه کوشمغان           …365

736 ـ امامزاده اسدالله / آمل / یالرود           …366

737 ـ امامزاده اسدالله / اقلید / شولان          …366

738 ـ امامزاده اسدالله / خدابنده / کسیک       …367

739 ـ امامزاده اسدالله آل محمّد / تنکابن / بابولات       …368

740 ـ امامزاده اسدالله و فخر الدّین / فلاورجان / دارگان          …369

741 ـ امامزاده اسدالدهر / جهرم / خیابان شهید مدرس            …370

742 ـ امامزاده اسکندر / آمل / باریکلا          …372

743 ـ امامزاده اسکندر / آمل / هندوکلا         …372

744 ـ امامزاده اسکندر / نور / باریکلا          …373

745 ـ امامزاده اسکندر و جعفر / قزوین / شیخ لر       …373

746 ـ امامزاده اسکو / تبریز / اسکو            …374

747 ـ امامزاده اسلام / ساوه / طرخوران      …374

748 ـ امامزاده اسماعیل / آستانه اشرفیّه / خلشا        …376

749 ـ امامزاده اسماعیل / آمل / تیار            …376

750 ـ امامزاده اسماعیل / آمل / دنگپیا         …377

751 ـ امامزاده اسماعیل / ابهر / الگزیر       …378

752 ـ امامزاده اسماعیل / اراک / وفس         …378

753 ـ امامزاده اسماعیل / اردستان / خیابان امام خمینى(رحمه الله)         …380

754 ـ امامزاده اسماعیل / اردستان / محلّه محال        …380

755 ـ امامزاده اسماعیل / استهبان / درب امامزاده     …381

756 ـ امامزاده اسماعیل / اسلام شهر / چیچگلو         …381

757 ـ امامزاده اسماعیل / اصفهان / خیابان هاتف       …382

758 ـ امامزاده اسماعیل / اصفهان / هفتشویه            …387

759 ـ امامزاده اسماعیل / اقلید / امامزاده اسماعیل    …387

760 ـ امامزاده اسماعیل / الیگودرز / خمسه سفلى     …395

761 ـ امامزاده اسماعیل / بجنورد / بابا امان …395

762 ـ امامزاده اسماعیل / بجنورد / سلولى    …396

763 ـ امامزاده اسماعیل / بروجن / برنجکان  …396

764 ـ امامزاده اسماعیل / بروجن / شلیل      …396

765 ـ امامزاده اسماعیل / میناب / بلبلى        …397

766 ـ امامزاده اسماعیل / بوئین زهرا / آوج / خروس درّه        …398

767 ـ امامزاده اسماعیل / بوئین زهرا / آوج / منصور …399

768 ـ امامزاده اسماعیل / بوئین زهرا / یریجان          …399

769 ـ امامزاده اسماعیل / بهشهر / طوس کلا            …400

770 ـ امامزاده اسماعیل / بیجار / چنگیز قلعه            …400

771 ـ امامزاده اسماعیل / تفت / سعید آباد    …400

772 ـ امامزاده اسماعیل / تفرش / دارستان   …401

773 ـ امامزاده اسماعیل / تفرش / زرجین     …402

774 ـ امامزاده اسماعیل / تفرش / فسنگان   …403

775 ـ امامزاده اسماعیل / تفرش / وروان     …406

776 ـ امامزاده اسماعیل / تنگستان / اشکالى …407

777 ـ امامزاده اسماعیل / تنگستان / قباکلکى …410

778 ـ امامزاده اسماعیل / تویسرکان / خیابان امام حسین(علیه السلام)     …411

779 ـ امامزاده اسماعیل / تویسرکان / محلّه سرابى    …416

780 ـ امامزاده اسماعیل / تهران / خیابان 15 خرداد   …417

781 ـ امامزاده اسماعیل / تهران / خیابان شریعتى      …430

782 ـ امامزاده اسماعیل / جاجرم / چپّه        …436

783 ـ امامزاده اسماعیل / جلفا / زاویه         …437

784 ـ امامزاده اسماعیل / جهرم / محلّه صحرا           …438

785 ـ امامزاده اسماعیل / جهرم / موسویّه    …439

786 ـ امامزاده اسماعیل / چالوس / دِزبن     …439

787 ـ امامزاده اسماعیل / حاجى آباد / طاشکوئیه        …440

788 ـ امامزاده اسماعیل / خدابنده / قانلو      …440

789 ـ امامزاده اسماعیل / خدابنده / گرماب   …441

790 ـ امامزاده اسماعیل / خدابنده / نورآباد   …441

791 ـ امامزاده اسماعیل / خمین / یوجان      …442

792 ـ امامزاده اسماعیل / خلخال / زاویه کیوى          …445

793 ـ امامزاده اسماعیل / خنداب / آق داش   …446

794 ـ امامزاده اسماعیل / دامغان / تزره      …447

795 ـ امامزاده اسماعیل / دشتى / کبکان       …447

796 ـ امامزاده اسماعیل / دشتستان / درنگ  …449

797 ـ امامزاده اسماعیل / دشتستان / میاندشت          …450

798 ـ امامزاده اسماعیل / دشتى / کاکى        …450

799 ـ امامزاده اسماعیل / دهدشت / تل کپ   …454

800 ـ امامزاده اسماعیل / رامسر / آبگرم     …454

801 ـ امامزاده اسماعیل / رامسر / جنگ سرا            …455

802 ـ امامزاده اسماعیل / رزن / چیقلو        …455

803 ـ امامزاده اسماعیل / رزن / سردرود علیا          …456

804 ـ امامزاده اسماعیل / رى / زیوان         …457

805 ـ امامزاده اسماعیل / سارى / جیرجاد    …461

806 ـ امامزاده اسماعیل / سارى / سنور      …463

807 ـ امامزاده اسماعیل / سارى / لولت       …463

808 ـ امامزاده اسماعیل / ساوجبلاغ / زکى آباد         …463

809 ـ امامزاده اسماعیل / ساوه / امامزاده خورق      …464

810 ـ امامزاده اسماعیل / ساوه / خیابان ولى عصر(عج)         …465

811 ـ امامزاده اسماعیل / ساوه / داورزن    …465

812 ـ امامزاده اسماعیل / ساوه / سیلیجرد    …466

813 ـ امامزاده اسماعیل / ساوه / یل آباد      …467

814 ـ امامزاده اسماعیل / سبزوار / بهمن آباد           …472

815 ـ امامزاده اسماعیل / سبزوار / کلاته میمرى       …473

816 ـ امامزاده اسماعیل / سپیدان / خلار      …473

817 ـ امامزاده اسماعیل / سقز / ایاغچى      …474

818 ـ امامزاده اسماعیل / سمنان / طارم      …474

819 ـ امامزاده اسماعیل / سوادکوه / ارفع ده            …475

820 ـ امامزاده اسماعیل / سوادکوه / اریم    …476

821 ـ امامزاده اسماعیل / شمیران / لواسان / برگ جهان         …476

822 ـ امامزاده اسماعیل / شمیران / خیابان کلهر / چیذر          …480

823 ـ امامزاده اسماعیل / شمیران / لواسان / شمشک پایین      …491

824 ـ امامزاده اسماعیل / شهریار / خیابان انقلاب      …493

825 ـ امامزاده اسماعیل / شیراز / بازار زرگرها        …495

826 ـ امامزاده اسماعیل / على آباد کتول / ساور کلاته …496

827 ـ امامزاده اسماعیل / فاروج / کوران ترکیه         …496

828 ـ امامزاده اسماعیل / فسا / میان جنگل  …499

829 ـ امامزاده اسماعیل / فیروزآباد / خوید مبارکه     …501

830 ـ امامزاده اسماعیل / فیروز آباد / محلّه بازار      …502

831 ـ امامزاده اسماعیل / فیروزکوه / بافت قدیم شهر  …503

832 ـ امامزاده اسماعیل / فیروزکوه / گورسفید          …504

833 ـ امامزاده اسماعیل / فیروزکوه / مهاباد …506

834 ـ امامزاده اسماعیل / قائمشهر / سارو کلا          …506

835 ـ امامزاده اسماعیل / قائمشهر / گل افشان          …507

836 ـ امامزاده اسماعیل / قائمشهر / وسطى کلا         …507

837 ـ امامزاده اسماعیل / قزوین / باراجین   …508

838 ـ امامزاده اسماعیل / قزوین / چناسک    …509

839 ـ امامزاده اسماعیل / قزوین / خیابان شهدا         …509

840 ـ امامزاده اسماعیل / قزوین / دستجرد سفلى       …522

841 ـ امامزاده اسماعیل / قزوین / دودهه     …523

842 ـ امامزاده اسماعیل / قزوین / شیزر      …523

843 ـ امامزاده اسماعیل / قزوین / فلار        …524

844 ـ امامزاده اسماعیل / قزوین / کوچنان    …528

845 ـ امامزاده اسماعیل / قزوین / مبلک       …529

846 ـ امامزاده اسماعیل / قزوین / محمودیّه  …529

847 ـ امامزاده اسماعیل / قم / بیدقان          …529

848 ـ امامزاده اسماعیل / قوچان / اینچه شهباز         …543

849 ـ امامزاده اسماعیل / قوچان / جرتوده   …543

850 ـ امامزاده اسماعیل / قوچان / شهر کهنه            …544

851 ـ امامزاده اسماعیل / کازرون / حسن آباد جره     …545

852 ـ امامزاده اسماعیل / کازرون / حسین آباد          …545

853 ـ امامزاده اسماعیل / کازرون / خشت / شهبازخانى           …546

854 ـ امامزاده اسماعیل / کازرون / رودک    …546

855 ـ امامزاده اسماعیل / کازرون / سریزجان           …547

856 ـ امامزاده اسماعیل / کازرون / محلّه علیا          …548

857 ـ امامزاده اسماعیل / کاشان / محلّه فیض           …548

858 ـ امامزاده اسماعیل / گچساران / درّه مورد چهاربیشه       …549

859 ـ امامزاده اسماعیل / گچساران / موگ   …550

860 ـ امامزاده اسماعیل / گرگان / سرخن کلاته         …550

861 ـ امامزاده اسماعیل / گناباد / بجستان    …550

862 ـ امامزاده اسماعیل / لار / تخته            …552

863 ـ امامزاده اسماعیل / لار / دهکویه        …553

864 ـ امامزاده اسماعیل / لامرد / رکن آباد   …553

865 ـ امامزاده اسماعیل / لامرد / کهنویه     …554

866 ـ امامزاده اسماعیل / لاهیجان / انارستان           …554

867 ـ امامزاده اسماعیل / لاهیجان / تموشل  …555

868 ـ امامزاده اسماعیل / لاهیجان / کلنگران            …556

869 ـ امامزاده اسماعیل / لاهیجان / محلّه خمرکلایه   …556

870 ـ امامزاده اسماعیل / مانه و سملقان / زمان صوفى          …556

871 ـ امامزاده اسماعیل / محلاّت / آتش کوه …557

872 ـ امامزاده اسماعیل / مرودشت / نقش رستم        …557

873 ـ امامزاده اسماعیل / مریوان / اسپریز   …558

874 ـ امامزاده اسماعیل / مشهد / امان آباد  …558

875 ـ امامزاده اسماعیل / ممسنى / تنگ آب  …559

876 ـ امامزاده اسماعیل / میانه / جنوب مسجد جامع   …559

877 ـ امامزاده اسماعیل / نکا / طوس کلا      …563

878 ـ امامزاده اسماعیل / نور / بلده            …563

879 ـ امامزاده اسماعیل / نور / وازسفلى     …563

880 ـ امامزاده اسماعیل / نوشهر / الامل      …564

881 ـ امامزاده اسماعیل / نوشهر / پولادکوه …565

882 ـ امامزاده اسماعیل / نوشهر / فیروزآباد            …565

883 ـ امامزاده اسماعیل / ورامین / کهریزک بختیارى  …565

884 ـ امامزاده اسماعیل / همدان / ابرو       …566

885 ـ امامزاده اسماعیل / همدان / ایوک       …566

886 ـ امامزاده اسماعیل / همدان / خیابان باباطاهر     …566

887 ـ امامزاده اسماعیل / همدان / فامنین    …569

888 ـ امامزاده اسماعیل / همدان / قلى کند   …569

889 ـ امامزاده اسماعیل و ابراهیم / ابهر / کنگه        …570

890 ـ امامزاده اسماعیل و ابراهیم / املش / جورکاسر …570

891 ـ امامزاده اسماعیل و ابراهیم / تفرش / تبرته      …570

892 ـ امامزاده اسماعیل و ابراهیم / رشت / آجى ویشه            …571

893 ـ امامزاده اسماعیل و ابراهیم / سارى / نرگس زمین         …571

894 ـ امامزاده اسماعیل و ابراهیم / سیاهکل / سیاهکل محلّه     …572

895 ـ امامزاده اسماعیل و ابراهیم / نهاوند / خیابان 17 شهریور           …573

896 ـ امامزاده اسماعیل و ابراهیم و حلیمه خاتون / بوئین زهرا / اسماعیل آباد     …574

897 ـ امامزاده اسماعیل و احمد / رشت / خمام / برمچه           …574

898 ـ امامزاده اسماعیل و اسحاق / طالقان / گته ده    …575

899 ـ امامزاده اسماعیل و اسحاق / کاشان / حسنارود …575

900 ـ امامزاده اسماعیل و اسحاق و حلیمه خاتون / نطنز / برز  …576

901 ـ امامزاده اسماعیل و داوود / کبودر آهنگ / کوریجان       …581

902 ـ امامزاده اسماعیل و زین العابدین / دشتستان / آب پخش  …582

903 ـ امامزاده اسماعیل و شمس الدّین / گرمسار / حسین آباد  …582

904 ـ امامزاده اسماعیل و طاهر / اراک / ساروق / جیریا         …583

905 ـ امامزاده اسماعیل و عبّاس / رشت / محلّه ساغرى سازان            …584

906 ـ امامزاده اسماعیل و عبدالله / آران و بیدگل / خیابان امام حسین(علیه السلام)  …586

907 ـ امامزاده اسماعیل و عبدالله / رى / کریم آباد      …586

908 ـ امامزاده اسماعیل و عبدالله / سبزوار / زورآباد  …588

909 ـ امامزاده اسماعیل و محمود / آمل / وازسفلى     …588

910 ـ امامزاده اسماعیل و محمود / قزوین / آفتابدر    …589

911 ـ امامزاده اسماعیل و محمود و بى بى فاطمه / گچساران / آبچیرک    …589

912 ـ امامزاده اسماعیل و معصومه / تنگستان / جاده خائیز     …590

913 ـ امامزاده اسیرى / بم / خیابان طباطبایى …591

914 ـ امامزاده اشرف / مانه و سملقان / آشخانه / حصّه گاه     …594

915 ـ امامزاده اشرف / تنکابن / کلامسر       …595

916 ـ امامزاده اشرف / خلخال / ارسون       …595

917 ـ امامزاده اشرف / سمنان / محلّه زاوغان          …596

918 ـ امامزاده اشرف / سواد کوه / استخر سر          …597

919 ـ امامزاده اشرف / قائمشهر / نوکلا       …598

920 ـ امامزاده اصحابه / اردستان / مار و ماربین       …598

921 ـ امامزاده اصغر / درگز / زنگانلو         …599

922 ـ امامزاده اصغر / قوچان / داغیان        …599

923 ـ امامزاده اطروش / آمل / محلّه باغ توکّل           …599

924 ـ امامزاده اطهر / رزن / شنجورى         …611

925 ـ امامزاده اظهر / رزن / شادباغى         …611

926 ـ امامزاده اظهر / سمنان / درجزین       …612

927 ـ امامزاده اظهر / همدان / درجزین       …613

928 ـ امامزاده اظهر الدّین / ساوجبلاغ / ایقربلاغ       …616

929 ـ امامزاده اغچه خانم / بوئین زهرا / شینگل        …616

930 ـ امامزاده افخم / تاکستان / نرجه          …617

931 ـ امامزاده افطس / شهریار / بکه           …618

932 ـ امامزاده اکبر / اسلام آباد غرب / گراوند          …619

933 ـ امامزاده اکبر / دهلران / دشت اکبر     …619

934 ـ امامزاده اکبر بن على / الیگودرز / پیردزگاه     …621

935 ـ امامزاده اکرم / چناران / بارویى         …623

936 ـ امامزاده البرز / اردل / عالیکوه          …623

937 ـ امامزاده الستان / على آباد کتول / الستان         …624

938 ـ امامزاده الیاس / سوادکوه / مرزى درّه            …625

939 ـ امامزاده الیاس / نور / بُل      …625

940 ـ امامزاده الیاس و هادى / رزن / عین آباد         …626

941 ـ امامزاده امام پیش / کردکوى / الیوارین           …627

942 ـ امامزاده امام فتح / اسد آباد / شیرزیلى            …627

943 ـ امامزاده امام کندى / تفرش / زرجین   …628

944 ـ امامزاده امان الله / نور / پیچده          …629

945 ـ امامزاده اُمّ اولاد النبى / راور / فیض آباد         …629

946 ـ امامزاده اُمّ البنین / زنجان / سلمان کندى          …630

947 ـ امامزاده اُمّ الفهمه / لامرد / پاملات     …632

948 ـ امامزاده اُمّ سلمه خاتون / آمل / نشل   …632

949 ـ امامزاده اُمّ سلمه و اُمّ کلمه / قم / نایه …633

950 ـ امامزاده اُمّ سلیمه / نکا / قلعه سر       …635

951 ـ امامزاده اُمّ صغرى و اُمّ کبرى / اشتهارد / میدان امام خمینى(رحمه الله)        …635

952 ـ امامزاده اُمّ کلثوم / قزوین / رودبار الموت / ازگنین علیا   …639

953 ـ امامزاده اُمّ لیلا / همدان / خیابان سنگستان      …640

954 ـ امامزاده امر الله / رودان / اسلام آباد  …640

955 ـ امامزاده امر الله سادات / فیروزآباد / خویدجان  …641

956 ـ امامزاده امرالدّین / داراب / جوزجان   …642

957 ـ امامزاده امیر / رودان / برنطین          …642

958 ـ امامزاده امیرامثال / بهبهان / خیابان شهید ملک پور        …643

959 ـ امامزاده امیرالدّین / تنگستان / ابوالخیر           …643

960 ـ امامزاده امیر بدرالدّین / ماهشهر / بدرانى        …643

961 ـ امامزاده امیر خدر / تنگستان / چاه پیر            …644

962 ـ امامزاده امیر دانا / جم و ریز / چاهه   …647

963 ـ امامزاده امیردیوان / دیّر / جاشک       …648

964 ـ امامزاده امیر سالار / جهرم / باروس   …650

965 ـ امامزاده امیرسلطان / آستانه اشرفیّه / امیرهنده            …650

966 ـ امامزاده امیرسلطان / رشت / خمام / دافچاه      …652

967 ـ امامزاده امیر شریف / آمل / نشل        …652

968 ـ امامزاده امیر شهریار / دهدشت / دوکوهک / چرام          …653

969 ـ امامزاده امیر شهسوار / فراشبند / سوارغیب    …653

970 ـ امامزاده امیرشهید / لاهیجان / بازکیاگوراب / مالگوراب  …654

971 ـ امامزاده امیرصادق / لاهیجان / خیابان جیرسر  …654

972 ـ امامزاده امیرعبّاس / لنگرود / کاه بیجار          …655

973 ـ امامزاده امیر عسکر / رودسر / بَندِبن  …655

974 ـ امامزاده امیرکیا / آستانه اشرفیّه / بندر کیاشهر / سوخته کوه       …656

975 ـ امامزاده امیرکا / لاهیجان / شیرجوپشت           …658

976 ـ امامزاده امیر مجتبى / زرین دشت / علمدار      …659

977 ـ امامزاده امیر محمّد / بهبهان / خاویز   …660

978 ـ امامزاده امیر مصیّب / سمنان / لاسگرد           …661

979 ـ امامزاده امیر ملک / لاهیجان / کوچک ده           …662

980 ـ امامزاده امیر نعمان / ماهشه / هندیجان           …662

981 ـ امامزاده امین الدّین محمّد / فلاورجان / قهدریجان / بابامیر          …663

982 ـ امامزاده امین سلطان / رضوان شهر / میان قبرستان      …663

983 ـ امامزاده امین نذر / ممسنى / امین نذر …664

984 ـ امامزاده انوار / تربت حیدریه / شهسواران       …664

985 ـ امامزاده اولیا / استهبان / ایج            …665

986 ـ امامزاده اولیا / پاکدشت / قوهه سفلى  …665

987 ـ امامزاده اولیا / تویسرکان / کلنجان     …666

988 ـ امامزاده اولیا / شاهرود / طرود         …666

989 ـ امامزاده اولیا / قائمشهر / زیارمحلّه    …666

990 ـ امامزاده اولیا / قزوین / رودبار الموت / اصطلبر            …667

991 ـ امامزاده اولیا / کلاله / مراوتپّه          …667

992 ـ امامزاده اهل بن على / تهران / محلّه دولاب      …668

993 ـ امامزاده اهل بن على / خمین / خشتیان            …675

994 ـ امامزاده اهل بن على / همدان / خیابان شورین  …679

995 ـ امامزاده ایّوب / بهار / گنده جین         …682

996 ـ امامزاده ایّوب / کاشان / بازار           …682

997 ـ امامزاده ایّوب / نطنز / کمجان            …683

998 ـ امامزاده ایّوب و زکریا / قزوین / رودبار الموت / روج علیا           …687

999 ـ امامزاده ایّوب و یوشع / قزوین / رودبار الموت / آیین     …688

1000 ـ امامزاده ایّوب و یوشع / رى / کوشک …688