***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

‏‫نامه نخست‌وزیری به وزارت جنگ و اداره کل ژاندارمری درخصوص عریضه سید علی فشارکی

مبنی‌بر تعدی و فشار بعضی ماموران ژاندارم به اهالی و کدخدا برای کشف سلاح یک سرباز فراری در فشارک. ‬

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

شناسه سند : ۳۱۰/۳۲۰۶۳
‏عنوان : شکایت سیدعلی فشارکی از تعدیات بعضی ماموران ژاندارم در فشارک[سند]
‏منشا : ایران. نخست وزیری
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۲۲ـ۱۳۲۳. ‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲ برگ. ‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫نامه نخست‌وزیری به وزارت جنگ و اداره کل ژاندارمری درخصوص عریضه سید علی فشارکی مبنی‌بر تعدی و فشار بعضی ماموران ژاندارم به اهالی و کدخدا برای کشف سلاح یک سرباز فراری در فشارک. ‬
‏توصیفگر : نظام وظیفه
Draft
سربازان
Soldiers
سلاح گرم
ق‍وان‍ی‍ن‌
Laws
خ‍ری‍د
Purchase
نظامیان
ت‍وق‍ی‍ف‌
Arrest
کدخدایان
اموال دولتی
Government property
اس‍ت‍رداد ام‍وال‌
Restitution of Goods
ش‍ک‍ای‍ت‌
Complaint
س‍ت‍م‌گ‍ری‌
Tyranny
گ‍زارش‌ ه‍ا
Reports
اتهام
Indictments
برائت
Acquittals
پ‍ی‍گ‍رد ق‍ان‍ون‍ی‌
Legal Prosecution
‏توصیفگر : فشارک
Fesharak (Iran)
‏مرکز نگهداری سند : آرشیو ملی ایران
‏شناسه سند : ۳۱۰/۳۲۰۶۳
‏شماره فیش : ‏‫۱۰۶۰۰۳/۱۰۴۳.‬
 
 
 
   آدرس ثابت  شکایت سیدعلی فشارکی از تعدیات بعضی ماموران ژاندارم در فشارک

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4996195&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_

محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعیت 
   
آرشیو ملی ایران- تهران
‪ ۳۱۰/۳۲۰۶۳ ‬
‪ ‬
 
۱