***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

140- شهید محمدی فشارکی- رسول

فرهنگ اعلام شهدای روحانی: به همراه زندگینامه شهدای روحانی

 

 

فرهنگ اعلام شهدای روحانی: به همراه زندگینامه شهدای روحانی

 

 

فرهنگ اعلام شهدای روحانی: به همراه زندگینامه شهدای روحانی
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ اعلام شهدای روحانی: به همراه زندگینامه شهدای روحانی/ واحد تحقیقات امام زاده شاه جمال با همکاری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
مشخصات نشر : قم : معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی امام زاده شاه جمال ، ۱۳98.
مشخصات ظاهری : ص 757
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا
موضوع : جنگ ایران و عراق، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- شهیدان
موضوع : جنگ ایران و عراق، ۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ -- روحانیت -- سرگذشتنامه
رده بندی کنگره : DSR۱۶۲۵/پ۹۷ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
^N1.jpg
ص: 1

عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست مطالب؛ فصل اول: رهنمودهای امام و رهبری؛ فصل دوم: فرهنگ اعلام شهدای روحانی؛ فصل سوم: آمار و تاییدات

https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=viewbook&book_id=15516&Itemid=167&lang=fa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140- محمدی فشارکی- رسول

تصویر

 

بیست و نهم آذر 1339، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش حسین، در کارخانه ذوب آهن کار می کرد و مادرش سکینه خاتون نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی

تا سطح (مقدمات) پرداخت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین 1362، با سمت آر پی جی زن در فکه هنگام درگیری با نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

 

 

https://www.ghbook.ir/index.php?name=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C:%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C&option=com_dbook&task=readonline&book_id=15516&page=616&chkhashk=65330E69A7&sword=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C&tmpl=component&lang=fa