***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

... در محلی که در قسمت شمالی قنات فشارک به وسیله ی محمد مطلبی فرزند عبدالله خط کشی گردیده برسد و صیغه ی شرعی جاری گردید .

اصل این سند دردفتر 322 اصفهان موجود است.

فروشنده: امضاء کنندگان زیر مالکین قریه فشارک و مزارع متعلقه به ان

خریدار: آقایان حاج رمضان محسنی وفرج الله غلامی فرزند کرمعلی و حسین غلامی فرزند حسینعلی و سلمان غلامی

فرزند حاج حسین

مورد معامله: محل کودهاب معروف به تیژاری سه کیلومتری جنوبی فشارک به حدودات زیر شمالاً به حدود جنوبی

مزرعه کسکان، شرقاً به جاده ماشین روی فعلی فشارک غرباً به حدود جنوبی وشرقی مزرعه پایین و جنوباً به دویست

متر بالای اشکنده معروف به تیژاری که متعلق به نازنین بیگم و ورثه مرحوم حاج سید عبدالله میباشد به مبلغ پنج-

هزارریال رایج که تحویل اقای حاج سید هاشم هاشمی فشارکی داده شده با شرایط زیر :

-1 خریداران فوق و وراث آنها پشت اندر پشت حق واگذاری وفروش واجاره به اشخاص غیر از فشارکی که فاقد

شناسنامه صادره از فشارک باشند یا اهل فشارک نباشند ندارند.

-3 درهیچ زمانی حق جلوگیری از شرب گوسفندان فشارک ومزارع آنرا نداشته وحق ندارندکه جلوی استخر

وجدول مزرعه خود را دیوار یا حصارکشیده شود و یا طوری ساختمان نماید که گوسفندان نتوانند از محل مذکور

استفاده نمایند.

-2 خریداران فوق و یا اشخاصیکه بعداً قائم مقام آنها بهشرایط مندرجه دربالا گردند حق آنکه بیش از یکصد و

بیست رأس گوسفند در مزرعه نگاهداری نمایند، ندارند .

در خاتمه با موافقت کلیه خریداران مقرر گردید که وجه مزبور با نظارت آقایان حاج سید هاشم هاشمی و دهدار

محل فشارک و حاج سید مجتبی هاشمی به سرپرستی عبدالرحمن جعفری فشارکی به مصرف ساختمان دبستان

فشارک در محلی که در قسمت شمالی قنات فشارک به وسیله ی محمد مطلبی فرزند عبدالله خط کشی گردیده

برسد و صیغه ی شرعی جاری گردید .

 

امضاء کنندگان این ورقه طبق سند بالا :

-1 حجت الاسلام حاج سید مجتبی هاشمی فشارکی

-3 اثر انگشت سید علی هاشمی فشارکی

-2 اثر انگشت سید حسین سید مرتضی

-4 اثر انگشت علی غلامی

-5 اثر انگشت میرزا علی محمد محمدی

-6 اثر انگشت مطلب مطلبی

-7 اثر انگشت میرزا مجتبی محمدی

-8 اثر انگشت سیدمحسن هاشمی

-9 امضاء سید خلیل جعفری

-11 امضاء حسین محمدی

-11 اثر انگشت سید ابراهیم هاشمی

-13 اثر انگشت حسن محمدی

-12 اثر انگشت قاسم بورانی

-14 امضاء سید علی هاشمی

-15 امضاء احمد هاشمی

-16 عبدالحسین فشارکی کدخدای رسمی فشارک

 

 

*****************************************************

توضیح :

در متن فوق دو نکته مهم شرعی دارد :
صیغه وقف خوانده شده و وقف محقق شده است 
وجه بابت فروش ملک جهت ساختمان مسجد حاصل شده است .