***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

https://srbiau.ac.ir/fa/search?query=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C

خبر های  زیر حاوی مقالات و  مطالبی  راجع به  فشارکی  ها می باشد :

فهرست مقالات - دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 139-152. حمید طبائی زاده فشارکی؛ ابراهیم محمدپور زرندی؛ مهرزاد مینوئی. مشاهده مقاله · اصل مقاله 580.55 K ...

فهرست مقالات - حسابداری مدیریت

jma.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 109-126. حمید طبائی زاده فشارکی؛ محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ مهرزاد مینوئی. مشاهده مقاله · اصل مقاله 821.48 K ...

ملاحظات راهبردی پدافند غیر عامل در طرح جامع شهر جهت کاهش آسیب پذیری

journals.srbiau.ac.ir › article_9179

شکیبامنش، امیر؛ هاشمی فشارکی، سید جواد، 1388، ملاحظات پدافند غیر عامل در تأسیسات زیربنایی شهری. مجموعه مقالات اولین کنفراس مدیریت زیرساخت ها، پردیس ...

بررسی تأثیر استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری ایران ...

jmaak.srbiau.ac.ir › article_11779

حمید طبائی زاده فشارکی · ابراهیم محمدپور زرندی · مهرزاد مینوئی. 1 دانشجوی رشته حسابداری مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.

فهرست مقالات - دانش سرمایه‌گذاری

jik.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

دوره 10، شماره 39، پاییز 1400، صفحه 265-282. محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ مهرزاد مینویی؛ حمید طبایی زاده فشارکی. مشاهده مقاله · اصل مقاله 612.51 K ...

تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایران

jma.srbiau.ac.ir › article_12911

Hamid Tabaiezade Fesharaki 1; mohammad Ebrahim MohammadPour Zarandi 2; Mehrzad Minouei 31 Ph.D Student of Accounting, Islamic Azad University, ...

فهرست مقالات - مطالعات مدیریت شهری

ums.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

1. ملاحظات راهبردی پدافند غیر عامل در طرح جامع شهر جهت کاهش آسیب پذیری. دوره 6، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 38-63. سید جواد هاشمی فشارکی؛ غلامعلی رشید؛ حسن ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های سوداوری سرمایه گذاری ...

jik.srbiau.ac.ir › article_17935

محمدابراهیم محمدپور زرندی · مهرزاد مینویی · حمید طبایی زاده فشارکی1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشکده مدیریت.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های سوداوری سرمایه گذاری ...

journals.srbiau.ac.ir › article_17935

حمید طبایی زاده فشارکی1استاد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشکده مدیریت. 2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز ، دانشکده مدیریت.

اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای ...

jae.srbiau.ac.ir › article_18117

نگار جعفری فشارکی · عباس معمارنژاد · کامبیز هژبر کیانی · سید شمس الدین حسینی. 1 فارغ‌التحصیل دکتری رشته اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و ...

 

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

journals.srbiau.ac.ir › ...

ملاحظات راهبردی پدافند غیر عامل در طرح جامع شهر جهت کاهش آسیب پذیری. دوره 6، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 38-63. سید جواد هاشمی فشارکی؛ غلامعلی رشید؛ حسن ...

فهرست مقالات - حسابداری مدیریت

jma.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

نویسنده = Tabaiezade Fesharaki, Hamid. تعداد مقالات: 1 ... حمید طبائی زاده فشارکی؛ محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ مهرزاد مینوئی.

39 تا پایان شهریور لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد شیمی دریا ...

marine.srbiau.ac.ir › Files

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

فائزه نقیان فشارکی. دکتر یوسف فیلی. زاده. دکتر فتوکیان. دکتر آبرومند. بررسی تاثیر روش های مختلف استخراج آلژینات از جلبک های قهوه ای سارگاسوم بر عملکرد و.

Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge ...

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

Volume 7, Issue 25, Winter 2018, Pages 139-152. Hamid Tabaiezade Fesharaki; ebrahim MohammadPour Zarandi; Mehrzad Minouei. View Article · PDF 580.55 K ...

تجزیه و تحلیل ساماندهی پهنه‌های فرسوده روستایی پیرامون کلانشهرها با ...

ums.srbiau.ac.ir › ...

File Format: text/xml

9 پژوهشنامه –مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی ومعماری وزارت مسکن وشهرسازی-1386 10 جلالی، غلامرضا و هاشمی فشارکی، جواد (1389). دفاع غیرعامل در آیینه قوانین و ...

در کشورهای گذاری خارجی اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه ...

jae.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه. گذاری خارجی. در کشورهای. منتخب و ایران. نگار جعفری فشارکی. 0،. عباس معمارنژاد ... نگار جعفری فشارکی.

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - فهرست مقالات

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

بررسی تأثیر استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری ایران برحفظ و ارتقاء سلامت مالی آنها. دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 139-152. حمید طبائی زاده فشارکی؛ ...

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

journals.srbiau.ac.ir › ...

دوره 10، 34 و 35 (پاییز و زمستان 99)، پاییز 1399، صفحه 47-60. نگار جعفری فشارکی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس الدین حسینی.

فهرست مقالات - اقتصاد کاربردی

jae.srbiau.ac.ir › volume_2353

Thumbnail image

صفحه 47-60. نگار جعفری فشارکی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس الدین حسینی. مشاهده مقاله · اصل مقاله 711.73 K ...

فهرست مقالات - اقتصاد کاربردی

jae.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

دوره 10، 34 و 35 (پاییز و زمستان 99)، پاییز 1399، صفحه 47-60. نگار جعفری فشارکی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس الدین حسینی.

 

مقالات آماده انتشار - دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

بررسی تأثیر استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری ایران برحفظ و ارتقاء سلامت مالی آنها. دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 139-152. حمید طبائی زاده فشارکی؛ ...

فهرست مقالات - حسابداری مدیریت

jma.srbiau.ac.ir › issue_1972_2101

Thumbnail image

8. تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایران. صفحه 109-126. حمید طبائی زاده فشارکی؛ محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ مهرزاد مینوئی.

تأثیر حاکمیت شرکتی بر سالمت مالی بانکهای تجاری ایران

jma.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

تأثیر حاکمیت شرکتی بر سالمت مالی بانکهای تجاری ایران. حمید طبائی زاده فشارکی. 1. محمد. ابراهیم محمد پورزرندی. 2. مهرزاد مینوئی.

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

journals.srbiau.ac.ir › ...

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 109-126. حمید طبائی زاده فشارکی؛ محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ مهرزاد مینوئی. مشاهده مقاله; | اصل مقاله 821.48 K ...

فهرست مقالات - مطالعات مدیریت شهری

ums.srbiau.ac.ir › issue_1450_1664

Thumbnail image

4. ملاحظات راهبردی پدافند غیر عامل در طرح جامع شهر جهت کاهش آسیب پذیری. صفحه 38-63. سید جواد هاشمی فشارکی؛ غلامعلی رشید؛ حسن حسینی امینی.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی امور فرهنگی

ums.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

سید جواد هاشمی فشارکی، غالمعل ... امیر؛ هاشمی فشارکی. ،. سید جواد. ،. 9388. ،. مالحظات پدافند غیر عامل در تأسیسات زیربنایی.

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

journals.srbiau.ac.ir › issue_1450_1664_

ملاحظات راهبردی پدافند غیر عامل در طرح جامع شهر جهت کاهش آسیب پذیری. صفحه 38-63. سید جواد هاشمی فشارکی؛ غلامعلی رشید؛ حسن حسینی امینی.

رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی › grid › رای-های-صادره-از-شورا-و-کمیسیون-واحد

Thumbnail image

Mehr 26, 1400 AP ... *کمیسیون188مورخ21/6/96 حمید طبائی زاده فشارکی, رئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد (جناب آقای دکتر نیکومرام), د/8/29/45131, 1396/06/25.

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

journals.srbiau.ac.ir › ...

تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایران. صفحه 109-126. حمید طبائی زاده فشارکی؛ محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ مهرزاد مینوئی.

فهرست مقالات - دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

jmaak.srbiau.ac.ir › issue_2005_2006

Thumbnail image

... استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری ایران برحفظ و ارتقاء سلامت مالی آنها. صفحه 139-152. حمید طبائی زاده فشارکی؛ ابراهیم محمدپور زرندی؛ مهرزاد مینوئی.

 

انجمن حسابداری مدیریت ایران دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322 ...

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

File Format: text/xml

... 139 152 11779 FA حمید طبائی زاده فشارکی دانشجوی رشته حسابداری مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران ابراهیم محمدپور زرندی ...

طراحی و تبیین مدل ارزیابی امور فرهنگی

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

حمید طبائی زاده فشارکی. دانشجوی رشته حسابداری مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی. ، واحد. علوم تحقیقات تهران، ایران. ابراهیم محمد پورزرندی.

وری سرمایه گذاری آ بررسی رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و شاخص ...

jik.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

حمید طبائی زاده فشارکی. دانش اموخته رشته حسابداری مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم تحقیقات و عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی.

اقتصاد کاربردی - بر اساس نویسندگان

jae.srbiau.ac.ir › browse

جعفری، مهدی [1] · جعفری صمیمی، احمد [1] · جعفری فشارکی، نگار [1] · جلایی، سید عبدالمجید [1] · جلولی، مهدی [1] · جمالی، لیلا [1] · جمشیدی، زهره [1] ...

به نام خدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی مواد ...

srbiau.ac.ir › Files › mostafa-hashemifesharaki

File Format: Microsoft Word

نام و نام خانوادگی دانشجو : سیدمصطفی هاشمی فشارکی 870859739 – مهندسی مواد - جوشکاری; نام و نام خانوادگی اساتید راهنما : دکتر محمد جهازی; نام و نام خانوادگی ...

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

journals.srbiau.ac.ir › issue_2005_2006_

... استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری ایران برحفظ و ارتقاء سلامت مالی آنها. صفحه 139-152. حمید طبائی زاده فشارکی؛ ابراهیم محمدپور زرندی؛ مهرزاد مینوئی.

رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی › grid › رای-های-صادره-از-شورا-و-کمیسیون-واحد

Thumbnail image

Mordad 3, 1400 AP ... *کمیسیون181مورخ96/4/27 وحید جعفری فشارکی, رئیس محترم دانشکده برق و کامپیوتر (جناب آقای دکتر مقدسی), د/8/29/27968, 1396/04/28.

رای های صادره از شورا و کمیسیون واحد

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی › grid › رای-های-صادره-از-شورا-و-کمیسیون-واحد

Thumbnail image

*کمیسیون181مورخ96/4/27 وحید جعفری فشارکی, رئیس محترم دانشکده برق و کامپیوتر (جناب آقای دکتر مقدسی), د/8/29/27968, 1396/04/28. *کمیسیون181مورخ96/4/27 مهرداد ...

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

journals.srbiau.ac.ir › ...

بررسی تأثیر استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری ایران برحفظ و ارتقاء سلامت مالی آنها. دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 139-152. حمید طبائی زاده فشارکی؛ ...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ دارای اﻋﺘﺒﺎر وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨّﺎوری (رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ...

srbiau.ac.ir › Files › environment

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

ﻣﻬﺪی ﻧﻘﻴﺎن ﻓﺸﺎرﻛﻲ. ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی. اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺮان. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری. ﭘﮋ وﻫﺸﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ.

 

 

Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge ...

jmaak.srbiau.ac.ir › issue_2005_2006

... commercial banks on maintaining and improving financial health. Pages 139-152. Hamid Tabaiezade Fesharaki; ebrahim MohammadPour Zarandi; Mehrzad Minouei.

نمایه نویسندگان - اقتصاد کاربردی

jae.srbiau.ac.ir › author

جعفری فشارکی، نگار اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران [دوره 10، 34 و 35 (پاییز و زمستان 99)، 1399، صفحه 47-60] ...

دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مطالعات مدیریت شهری ...

ums.srbiau.ac.ir › ...

File Format: text/xml

10 پژوهشنامه –مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی ومعماری وزارت مسکن وشهرسازی-1386 11 جلالی، غلامرضا و هاشمی فشارکی، جواد (1389). دفاع غیرعامل در آیینه قوانین ...

Urban Management Studies - Articles List

ums.srbiau.ac.ir › ...

Volume 6, Issue 18, Summer 2014, Pages 38-63. Sayed Javad Hashemi Fesharaki; Gholam Ali Rashid; hasan hoseini amin. View Article · PDF 1.44 MB ...

برگزیدگان «جایزه کتاب سال» معرفی شدند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات › news › برگزیدگان-جایزه-کتاب-سال-معرفی-شدند

Thumbnail image

Bahman 16, 1398 AP ... کیفیت زندگی، تألیف مارتا نوسبام و آمارتیا سن، ترجمه حسن فشارکی، تهران: شیرازه کتاب ما، ۱۳۹۷، ۵۵۴ ص. ۱۱. کلیات علم اقتصاد، دارون عجم‌اوغلو و ...

حسابداری مدیریت - نمایه نویسندگان

jma.srbiau.ac.ir › author

... 11، شماره 36، 1397، صفحه 1-13]; طبائی زاده فشارکی، حمید تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 38، 1397، صفحه 109-126] ...

بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بی

journals.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

فشارکی و نظامی. پور با پیش فرض قرار دادن نیاز. سازم. آنها. به استفاد از فرصت. های. عصر حاضر که عصر. اطالعات و دانایی است و همچنین رفع چالش.

Management Accounting - Articles List

jma.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

Volume 11, Issue 38, Summer 2018, Pages 109-126. Hamid Tabaiezade Fesharaki; mohammad Ebrahim MohammadPour Zarandi; Mehrzad Minouei.

Management Accounting - Articles List

jma.srbiau.ac.ir › issue_1972_2101

Thumbnail image

Pages 109-126. Hamid Tabaiezade Fesharaki; mohammad Ebrahim MohammadPour Zarandi; Mehrzad Minouei. View Article · PDF 821.48 K ...

تأثیر قابلیت حسگری بازار بر عملکرد شرکت با نقش میانجی نوآوری ...

journals.srbiau.ac.ir › article_17033

فشارکی، ف. (1396). "بررسی تأثیر ابعاد بازار گرایی بر عملکرد کسب‌وکار از طریق جهت‌گیری برند"، کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی.

 

تعدا همراهان دانشکده مقطع رشته نام خانوادگی نام 0 مهندسی پزشکی کارشناس

srbiau.ac.ir › file › download › page › 1486966497-faregh95

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

فشارکی نیا. مهندسی پزشکی. کارشناسی. مهندسی پزشکی. 2. سمیه. فکوری گاو خسی. مدیریت فناوری اطالعات. ارشد. مدیریت. 0. نیلوفر. فیاض. مهندسی صنایع غذایی. کارشناسی.

نمایه نویسندگان - مطالعات مدیریت شهری

ums.srbiau.ac.ir › author

هاشمی فشارکی، سید جواد ملاحظات راهبردی پدافند غیر عامل در طرح جامع شهر جهت کاهش آسیب پذیری [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 38-63]; هدایت، هما سنجش میزان ...

ﻣﻬﺪوی ﻣﺴﻌﻮد آﺋﻴﮋ ﻋﺰﻣﻲ : ﭼﻜﻴﺪه

sarzamin.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

ﻓﺸﺎرﻛﻲ. :1373 :201 .(. ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ، ﻣﻨﻈﺮ ... ﻓﺸﺎرﻛﻲ. :1373: 216-214(. اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ و زﻣﻴﻦ داری.

آسیب شناسی کالبدی منطق فضایی کالن شهر تهران از منظر اصول پدافند ...

hoviatshahr.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

هاشمی فشارکی و عراقی زاده، 1390( فضای باز اختصاص داد. اصل جدایی و خودداری از وابسته ســازی سیستم های حیاتی. جدایی ســامانه های حیاتــی از یک دیگر متضمن ...

بر اساس نویسندگان - مطالعات مدیریت شهری

ums.srbiau.ac.ir › browse

هادی‌زاده فیروز جایی، سعید [1] · هاشمی، شهناز [1] · هاشمی فشارکی، سید جواد [1] · هدایت، هما [1] · هریوندی، نیلوفر [1] · همتی، ناهید [1] · همتی زاده، مرضیه ...

بر اساس نویسندگان - دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

jmaak.srbiau.ac.ir › browse

... طباطبایی مزدآبادی، سیدمحسن [1] · طبائی زاده فشارکی، حمید [1] · طبیبی، سید جمال الدین [2] · طلوعی اشلقی، عباس [3] · طهماسبی، مصطفی [1] ...

:1385 ﺮﻳﺖ ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﻳﺮان ﻳ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮی

jmfr.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

Mordad 5, 1387 AP ... ﻫﺎﺷــﻤﻲ ﻓــﺸﺎرﻛﻲ،. 1378. ،. )43. ﻣﻬﻤﺘﺮ. ﻳ. ﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻳا. ﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋـﺚ. ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن روﺷﻬﺎی ﻣﺪ. ﻳﺮﻳ. ﺘﻲ و ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در.

بر اساس نویسندگان - حسابداری مدیریت

jma.srbiau.ac.ir › browse

... طبائی زاده فشارکی، حمید [1] · طبیبی راد، وحیده [1] · طحاری مهرجردی، محمد حسین [1] · طلوعی اشلقی، دکتر عباس [2] · طلوعی اشلقی، عباس [1] · طوسی، حسین [1] ...

روستایی های سکونتگاه ناپایداری پایداری، در آن تأثیر و دوم های خانه ایج

sarzamin.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

فشارکی،. 1373. : 161. به،. نقل. از: فیروز. نیا. و. همکاران،. 1390 ... فشارکی،. پریدخت،. 1373. ،. جغرافیای. روستایی،. تهران،. انتشارات. علمی. دانشگاه. آزاد.

گسترش گردشگری خانه های دوم در پایداری و توسعه روستایی با تاکید ...

sarzamin.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

فشارکی،. 1373. : 161. (. تحوالت. اقتصادی،. اجتماعی ... (، معاونت برنامه ریزی، دفتر آمار و اطالعات و برنامه ریزی. 17 . فشارکی،. پریدخت. ) 1373. ،(. جغرافیای.

 

ﻧﻘﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن درﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ وزاﻳﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ دراﺳﺘﺎن

sarzamin.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

Farvardin 15, 1389 AP ... ﻓﺸﺎرﻛﻲ،. 1373. ،. ص. ).157. ارﻛﺎن اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ. اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ،. ﺷﺎﺧﻪ. ای از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزی واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارد.

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با استرس شغلی با میانجی‌گری ...

journals.srbiau.ac.ir › article_17134

8- Hojati, H. Jalalmanesh SH, Fesharaki M. “Sleeplessness effect on the general health of hospitals nightshift nurses in Gorgan, Iran.

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در صنعت ...

faculty.srbiau.ac.ir › file › download › articlesInPublications

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

ﻣﺮزآﺑﺎدی و ﻏﻼﻣﯽ ﻓﺸﺎرﮐﯽ (. 1390. ) درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺳﻄﻮح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. -. اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑــﺎ اﺳــﺘﺮس ﺷــﻐﻠﯽ راﺑﻄــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ.

مجله ی ابی بازار ت یر یمد – 0299 زمستان 29 شماره برند مدیریت ...

jomm.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

فشارکی، .ف. ) 0296 .(. " بررسی. تأثیر. ابعاد. بازار. گرایی. بر. عملکرد. کسب. وکار. از. طریق. جهت. گیری. برند. ،".

دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مطالعات مدیریت شهری ...

ums.srbiau.ac.ir › ...

File Format: text/xml

... جواد هاشمی فشارکی غلامعلی رشید حسن حسینی امینی ایران اسلامی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه فرد خود، مورد هدف دشمنان است یکی از این اهداف شهرها هستند.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی امور فرهنگی

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

فشارکی، حمید؛ محمد. پورزرندی،. محمدابراهیم؛ مهرزاد. مینوئی. ) 1937. (. تأثیر حاکمیت. شرکتی. بر. سالمت. مالی. بانک. های. ت. جاری. ایران،. فصلنامه.

Evaluation the Role of Factors Affecting the Feasibility of Urban ...

ijaud.srbiau.ac.ir › article_14936

Fesharaki, M. (1977). Structural equation modeling and its application in psychological studies (Case study). Clinical and Personality

نمایه نویسندگان - دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

jmaak.srbiau.ac.ir › author

... طبائی زاده فشارکی، حمید بررسی تأثیر استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری ایران برحفظ و ارتقاء سلامت مالی آنها [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 139-152] ...

انجمن حسابداری مدیریت ایران دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322 ...

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

File Format: text/xml

... 139 152 FA حمید طبائی زاده فشارکی دانشجوی رشته حسابداری مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران ابراهیم محمدپور زرندی استاد ...

طراحی و تبیین مدل ارزیابی امور فرهنگی

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

فشارکی. و همکاران ). 1397. (، تحقیقی با عنوان. " تأثیر. حاکمیت. شرکتی. بر. سالمت. مالی. بانکهای. تجاری ... فشارکی،. حمید؛. محمدپور. زرندی،. محم. د. ابراهیم؛.

 

طراحی و تبیین مدل ارزیابی امور فرهنگی

jcm.srbiau.ac.ir › ...

File Format: PDF/Adobe Acrobat

Fesharaki, M.N (2020). Strategic knowledge management in aerospace industries: a case study,. Aircraft Engineering and Aerospace Technology:.

Investigating organizational culture (Quinn model) with the ...

jcm.srbiau.ac.ir › article_17892

Jafari, M, Akhavan, P, Fesharaki, M and Fathian, M (2017). Iran aerospace industries' KM approach based on a comparative study: a benchmarking on successful ...

بر اساس نویسندگان - دانش سرمایه‌گذاری

jik.srbiau.ac.ir › browse

... طبایی زاده فشارکی، حمید [1] · طباطبایی مزدآبادی، سیدمحسن [1] · طبیبی، سید جمال‌الدین [1] · طیبی ثانی، احسان [1] · طحاری مهرجردی، محمد حسین [1] ...

The Relationship between Burnout and Job Stress Mediated by ...

jhm.srbiau.ac.ir › article_17134

8- Hojati, H. Jalalmanesh SH, Fesharaki M. “Sleeplessness effect on the general health of hospitals nightshift nurses in Gorgan, Iran.

Urban Management Studies - By Author

ums.srbiau.ac.ir › browse

... Hamzehpour, Rezgar [1] · Harivandi, N [1] · Hashemi Fesharaki, Sayed Javad [1] · hatami, Marzeh [1] · HATAMI, FATH HOLAH [1] · hayati, B. [1] · Hedayat, ...

اﯾﺮان در ژﻧﻮم ﺗﯿﻠﺮﯾﺎﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺷﺒﻪ ( ﻫﺎی ) ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮا

jcp.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

Hashemi-Fesharaki, R. (1997): Tick-borne disease of sheep and goats and their related vectors in Iran. Parassitologia. 39: 115–117.

ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼ 1

jhm.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

22) Salmasi A, Hejazi S, Fesharaki M. Survey of the important causes of using alcohol among. "alcoholicanonymous community: members in Karaj city. M.Sc.

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست - داوران

jest.srbiau.ac.ir › reviewer

جواد فشارکی. جهانگیر فقهی, تنوع زیستی، منابع طبیعی, استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بی

jhm.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

Bahman 2, 1399 AP ... 8- Hojati, H. Jalalmanesh SH, Fesharaki. M. “Sleeplessness effect on the general health of hospitals nightshift nurses in. Gorgan, Iran.

Management Accounting - By Author

jma.srbiau.ac.ir › browse

Tabaiezade Fesharaki, Hamid [1] · Taban, Kobra [1] · tabibirad, vahideh [1] · Taftian, Akram [1] · Taftiyan, Akram [1] · Taghipouryan, Yousef [1] ...

 

 

بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بی

jhm.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

Parsley fesharaki N. The measurement and analysis of productivity in the country's regional electricity companies, monthly and economic policies and.

نمایه نویسندگان - اقتصاد کاربردی

jae.srbiau.ac.ir › author

... جعفری فشارکی، نگار اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران [دوره 10، 34 و 35 (پاییز و زمستان 99)، 1399، صفحه ...

اﻧﺪازﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﺮر

sarzamin.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﻛﺘﺮ ﺗﻮﻻﻳﻲ، دﻛﺘﺮ ﻗﺮﺧﻠﻮ، دﻛﺘﺮ ﻓﺸﺎرﻛﻲ، دﻛﺘﺮ ﺷﻜﻮﻳﻲ و ... ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ﮔﺮدد . اﺻﻄﻼح ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻤﺎﻳﺰی ﻣﻌﺎدل culture.

1397 7 25 0 251 0 جنسیت حسابرس و سبک های کارکردی تفکر: آزمون ...

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

File Format: text/xml

139 152 حمید طبائی زاده فشارکی Hamid Tabaiezade Fesharaki دانشجوی رشته حسابداری مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران Iran ...

ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮی ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎری و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ و

jhm.srbiau.ac.ir › ...

File Format: PDF/Adobe Acrobat

Bahman 20, 1394 AP ... 2- Gholami Fesharaki M, Mohamadian. M, Aghamiri Z, Habibi M, Anvari S,. Azad S. The effect of manager's leadership style and demographic.

Evaluation the Role of Factors Affecting the Feasibility of Urban ...

journals.srbiau.ac.ir › ...

Thumbnail image

File Format: PDF/Adobe Acrobat

(Fesharaki, 1977). In general, the research method used in this s tudy is ... Fesharaki, M. (1977). S tructural equation modeling and its application.

Islamic azad university حسابداری مدیریت 2228-5938 Islamic azad ...

jma.srbiau.ac.ir › ...

File Format: text/xml

... مالی بانکهای تجاری ایران طبائی زاده فشارکی حمید دانشجوی رشته حسابداری مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

Science and Research Branch, Islamic Azad University, مدیریت ...

jhm.srbiau.ac.ir › ...

File Format: text/xml

[In Persian] 8 8- Hojati, H. Jalalmanesh SH, Fesharaki M. “Sleeplessness effect on the general health of hospitals nightshift nurses in Gorgan, Iran.

1397 7 25 0 251 0 جنسیت حسابرس و سبک های کارکردی تفکر: آزمون ...

jmaak.srbiau.ac.ir › ...

File Format: text/xml

139 152 حمید طبائی زاده فشارکی Hamid Tabaiezade Fesharaki دانشجوی رشته حسابداری مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران ایران ...

Science and Research Branch, Islamic Azad University, مدیریت ...

jhm.srbiau.ac.ir › ...

File Format: text/xml

[Persian] 2 2- Bagheri A, Baghestani NM, & Parsley fesharaki N. The measurement and analysis of productivity in the country's regional electricity companies

 

 

 

https://srbiau.ac.ir/fa/search?query=%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C