***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

فهرست مقالات دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۰۵ ق.ظ

مقالات چاپ شده در نشریات ، همایشها و ....

 

 1. مقالات علمی پژوهشی

 

 1. روشهای بهینه طراحی معماری درساختمانهای صنعتی براساس ارا صاحب نظران حوزه معماری نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری وشهرسازی شماره 10 پاییز وزمستان 94
 2. ملاحظات دفاع غیر عامل در سکونتگاههای روستایی- فصلنامه علمی پژوهشی مسکن ومحیط روستا- ش29 تابستان 1389- ص 80 تا 90

 

 1. مقالات پذیرفته شده درنشریات بین المللی
 1. The Role of Basic Form Bildings in Explosion Protection- Published In International Jounal Of Science and Advanced Technology at Volum 2 Issue 8 from page 47 to page 50 Augest 2012

 

 1. مقالات پذیرفته شده درهمایشهای بین المللی
 1. نقش دفاع غیر عامل و مدیریت بحران در شهر سازی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بحران جامع در حوادث غیر مترقبه دانشگاه تهران -29/11/86
 2. پدافند غیر عامل و الزامات برنامه ریزی و طراحی پناهگاههای شهری- چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بحران جامع در حوادث غیر مترقبه-12/12/1387
 3. الزامات پدافند غیر عامل در برنامه ریزی وطراحی حوزه شهری - چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بحران جامع در حوادث غیر مترقبه-12/12/1387
 4. ویژگیهای شهر امن در برابر تهدیدات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری 17 و 18/ 3 /1389
 5. الگوی جامع مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار در شهر های بزرگ - اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری 17 و 18/ 3 /1389

 

 1. Fesharaki ،Rizivi، Farahani-Mahmoodzadeh-Pirasaleh- Study and preparation of the crisis management plan neishabour    - Mrss  6th  international remote sensing & GIS Conference and Exhibition- Malaysia- 2010 /ap/28

 

 1. Bagher hoseni ,bitarafan Mahdi, Hashemi fesharaki Javad ,the role of basic forms buildings in explosion protecions .international journal  of science  and advanced technology volom2 issue8  page 47 to 51

 

 1. نقش فضاهای چندمنظوره زیرزمینی در امنیت و پایداری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با تاکید بر زیرساخت حمل و نقل-همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر-15 و16 اسفند 1390-کتاب مجموعه مقالات-ص447
 2. نقش اندیشه دفاعی سلمان فارسی در صدر اسلام - کنگره بین المللی سلمان فارسی –  13 و14 مهر1391 -مجموعه چکیده مقالات کنگره-انتشارات ادیب مصطفوی- 1391 –ص 18
 3. راهکارهای دفاع غیر عامل جهت پالایشگاههای کشور در برابر تهدیدات – مجله علمی پژوهشی سیاست دفاعی- 81/50 / 180 /س مورخ 30 / 10 / 1391
 4. تعیین معیارهای پایش تاسیسات آبرسانی مناطق شهری دربرابر تهدیدات ( نمونه موردی تصفیه خانه آب) چهارمین کتفرانس بین المللی توسعه پایدار وعمران شهری 28 آذر 1393

 

 

 

 

 1. مقالات چاپ شده در نشریات علمی وتخصصی کشور

 

 1. آشنایی با دفاع غیر عامل وکارکردهای کلان آن فصلنامه علمی اجتماعی قرب- شماره  13- بهار 1389 -ص 26 -27
 2. اهداف و اقدامات جامع دفاع غیر عامل- فصلنامه آموزشی واطلاع رسانی پیام بحران شماره 21- بهار 1389 - ص3 -6
 3. تدوین ویژگیهای مدارس امن کتاب علوم اجتماعی ماه دیماه 1387- ص 92-96
 4. آشنایی با مرکز  ملی مدیریت بحران روسیه فصلنامه پیام بحران- ش 20 زمستان 1388-ص 12-14
 5. بهینه سازی وارائه الگوی جامع مصرف در طراحی معماری ساختمانهای ناجا وراهبردهای پیشنهادی آن قصلنامه علمی تخصصی دانش مهندسی ش 5 -  پاییز 1388 ص 22-29   [1]
 6. ضرورت طرح واجرای فضاهای امن دو منظوره در مراکز اداری و مسکونی فصلنامه مهندسی سنگر ش 21- زمستان 1388 ص 8 -14
 7. جایگاه مهندسی ارتش در پدافند غیر عامل فصلنامه علمی ، پژوهشی واطلاع رسانی مهندسی نزاجا ش 14 زمستان 1388-ص 20 -24
 8. مقدمه ای بر مفهوم دفاع غیر عامل و پیشینه آن -بخش اول: فصلنامه علمی اجتماعی قرب-ش14- تابستان 1389- ص 24-25
 9. مقدمه ای بر مفهوم دفاع غیر عامل و پیشینه آن - بخش دوم  : فصلنامه علمی اجتماعی قرب- ش 15 پاییز 1389
 10. آشنایی با مرکز آموزش دفاع غیر نظامی روسیه- فصلنامه شماره 2 پدافند غیر عامل-دانشگاه جامع امام حسین (ع)-بهار 1389- ص100 الی104
 11. بسیج ودفاع غیر عامل- فصلنامه شماره 2 پدافند غیر عامل-دانشگاه جامع امام حسین (ع)-بهار 1389-ص 77 الی 88
 12. نقش دفاع غیر عامل در ایمنی شهرها-فصلنامه فرهنگ ایمنی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور-ش 17 تابستان 1389 ص 13 26
 13. آشنایی با مرکز آموزش امداد 179 روسیه- فصلنامه فرهنگ ایمنی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور-ش 17 تابستان 1389 ص 88 -92
 14. اصلاح الگوی مصرف آب یک ضرورت راهبردی از منظر مدیریت بحران                                                                            فصلنامه آموزشی واطلاع رسانی پیام بحران شماره22- تابستان 1389 ص3 -6
 15. آشنایی با سازمان پزشکی سوانح بحران در وزارت شرایط اضطراری روسیه - فصلنامه آموزشی واطلاع رسانی پیام بحران شماره 23- پاییز 1389 ص29 32
 16. مرکز فرماندهی جنگ کشور شوروی سابق - فصلنامه مهندسی سنگر ش 22- پاییز 1389 - ص 43- 47
 17. کاربردهای اساسی کامپوزیت در ارتقاء پایداری ملی فصلنامه کامپوزیت- موسسه کامپوزیت ایران ش 38 تابستان 1389 ص 4 ص 8
 18. ضرورت اصلاح الگوی مصرف از منظر دفاع غیر عامل- فصلنامه پیام بحران ش 24 زمستان 1389 ص 34 - 37
 19. جایگاه فرهنگ در دفاع غیر عامل-کتاب علوم اجتماعی سال چهاردهم ش 35 بهمن 1389 ص 86- 95
 20. الزامات توسعه پایدار مناطق ساحلی ماهنامه خایج فارس و امنیت سال 11 ش 114 بهمن 1389 ص 21 30
 21. روش تولید صنعتی یا صنعت پیش ساختگی ، یک ضرورت راهبردی از منظر بحران ودفاع غیر عامل فصلنامه قرب ش 16 زمستان 1389 ص 14 18
 22. دفاع غیر نظامی و مدیریت بحران شهر مسکو -  فصلنامه شماره 3 پدافند غیر عامل-دانشگاه جامع امام حسین (ع)-تابستان 1389-ص 69
 23.  ارتقاء پایداری ملی بااقدامات حفاظتی در برابر تهدیدات- ماهنامه  علمی دانش حفاظت ش 33 بهمن 1389 44  الی 51
 24. شبکه حمل ونقل زیرزمینی (مترو) مسکو- -  فصلنامه شماره  4 -پدافند غیر عامل-دانشگاه جامع امام حسین (ع)-پاییز 1389-ص 65
 25. نقش راهبردی وملاحظات "دفاع غیر عامل " در "ناجا"- فصلنامه علمی تخصصی معاونت مهندسی ناجا، شماره 13- زمستان 1390 صص70-76
 26. پدیده جنگ تهدیدی علیه ایمنی شهرها - فصلنامه فرهنگ ایمنی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور-شماره 18- پاییز 1390 ص 69  -79
 27. بهینه سازی وارایه الگوی جامع مصرف در طراحی معماری ساختمانهای ناجا وراهبردهای پیشنهادی آن-فصلنامه دانش مهندسی- شماره 11- تابستان 1390- ص 64 -73
 28. ادله وچرایی دفاع غیر عامل- فصلنامه علمی اجتماعی قرب- شماره 17-بهار 1390-ص 21-23-وشماره 18 تابستان 1390-ص21-23-وشماره 19 پاییز 1390-ص21-23-وشماره 20 زمستان 1390 ص 46-48
 29. ارتقاء پایداری ملی با اقدامات حفاظتی در برابر تهدیدات- ماهنامه علمی دانش حفاطت- ش 33- بهمن 1389- ص 44-51 و شماره 34- اسفند 1389 و ش 35- فروردین 1390-ص 10- 17
 30. نقش راهبردی وملاحظات دفاع غیر عامل در نیروی انتظامیفصلنامه علمی تخصصی مطالعات مهندسی انتظامی- شماره 13 زمستان 1390 ص 70 76
 31. اعجاز مهندسی قرن در دفاع مقدس فصلنامه علمی تخصصی پنجره زمستان 1390 شماره 12 ص 134
 32. نقش فن‌آوری‌های نوین ساختمانی و صنعتی‌سازی در مدیریت بحران- فصلنامه علمی اجتماعی قرب- شماره21 بهار 1391-صص 34 -37
 33. الزامات توسعه پایدار مناطق ساحلی جنوب کشور-ماهنامه خلیج فارس وامنیت شماره 114- بمهن 1389 ص 20 -29
 34. دفاع غیر عامل در خلیج فارس ودریای عمان ماهنامه خلیج فارس وامنیت شماره120 صص 46-57
 35. طراحی اماکن وساختمان های امن شهری ومحلی-فصلنامه فرهنگ ایمنی وابسته به سازمان شهرداریهاو دهداریهای وزارت کشورشماره 19- بهار 1391 صص 82-95
 36. بررسی تدابیر دفع غیر عامل در شهر زیرزمینی اویی(مطالعه موردی شهر باستانی نوش آباد کاشان) فصلنامه علمی ترویجی پدافندغیر عامل شماره 10- تابستان 1391- صص 11-22
 37. شرحی بر بند اول سیاستهای کلی نظام در خصوص دفاع غیر عامل - فصلنامه علمی اجتماعی قرب- شماره22 تابستان 1391-صص 22-25
 38. ملاحظات مدیریت بحران در مخازن ذخیره امن زیرزمینی نفت وگاز-فصلنامه آمایش وپدافندغیر عامل-شماره اول-تابستان 1391-صص37-52
 39. بررسی ابعاد بحران وسامانه مدیریت بحران در پالایشگاهها،مطالعه موردی پالایشگاه نفت شیراز- فصلنامه آمایش وپدافندغیر عامل-شماره دوم-پاییز 1391-صص 1-20
 40. لوازم ، تجهیزات و مواد مورد استفاده در دفاع(پدافند) غیر عامل - فصلنامه فرهنگ ایمنی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور- شماره 20 پاییز 1391 صص94-105
 41. راهکارهای دفاع غیر عامل جهت پالایشگاههای کشور دربرابر تهدیدات - فصلنامه علمی پژوهشی سیاست دفاعی- زمستان 1391 گواهی تاییدیه به شماره 81 / 51 /180 / س مورخ سی دیماه 1391
 42. سامانه(سیستم) ساختمانی پیش ساخته بدون نیاز به اتصالات با استفاده از صفحات ساختمانی پیش ساخته ی کشویی »( یا ساختمان سازی پیش ساخته ی سریع النصب و قابل انتقال و جابجایی)-- فصلنامه علمی اجتماعی قرب- شماره24 زمستان 1391-صص 14-19
 43. صنعتی سازی پدافند غیر عامل و لزوم اجرای پناهگاه با فن آوری صنعتی- فصلنامه قرب-
 44. تعریف وتبیین اهداف دفـاع غیـر عامـل در شهرها- فصلنامه فرهنگ ایمنی – سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور- شماره 21 – زمستان 1391 – صص 5- 17
 45. تهدیدشناسی در حوزه شهری- فصلنامه فرهنگ ایمنی – سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور- شماره 21 – زمستان 1391 – صص 18 - 29
 46. پیامدهای تهدیدات سایبری بر سامانه های مدیریت شهری وراهکارهای مقابله با آن - فصلنامه فرهنگ ایمنی – سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور- شماره 21 – زمستان 1391 – صص30 -35
 47. ارزیابی انواع ترکیب فرمهای معماری ازمنظر پدافند غیر عامل با استفاده از روش سلسله مراتبی ( ای اچ پی )- فصلنامه علمی تخصصی انجمن پدافند غیر عامل شماره اول تابستان 1392
 48. ارزیابی شاخصهای پدافندغیر عامل در طراحی پناهگاه دو منظوره مسکونی- فصلنامه علمی تخصصی انجمن پدافند غیر عامل شماره اول تابستان 1392
 49. ارزیابی بازشوی همساز با معماری پدافند غیر عامل  با بهره گری از روش سلسله مراتبی دو فصلنامه دانشگاه هنر- شماره 11 پاییز وزمستان 1391 -25 37
 50. بررسی تاثیر انفجار بر شکل  (فرم) جداره خارجی ساختمان ها وارزیابی جنس مصالح جداره خارجی ساختمان از منظر دفاع غیر عامل نشریه علوم ، تحقیقات وفن آوری پدافند غیر عامل شماره اول پاییز 1392
 51. ملاحظات دفاع غیر عامل درطرح جامع شهری با تاکیدبر کاربری زمین نشریه علوم ، تحقیقات وفن آوری پدافند غیر عامل
 52. معماری وشهرسازی ، ظرف وکالبد شکل دهنده زندگی ، فصلنامه عمران ومعماری شماره یک پاییز 1393 ص 8
 53. معماری بی هویت تهران وشهر اسلامی ، فصلنامه عمران ومعماری شماره یک پاییز 1393 ص
 54. تعیین معیارهای پایش مناطق شهری دربرابر تهدیداتنشریه انجمن علمی پدافند غیر عامل - شماره 3
 55. بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی مونتاژ فصلنامه علمی ترویجی پدافند غیرعامل   پاییز  1393 -  شماره19   - 41 الی 50
 56. ملاحظات راهبردی دفاع غیر عامل در طرح جامع شهر جهت کاهش آسیب پذیریها ، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری ،شماره هیچده ، تابستان 1393 [2]
 57. بررسی مبانی طراحی معماری فضاهای امن صنعتی با عملکرد مونتاژ در برابر تهدیدات - فصلنامه شماره  19 -پدافند غیر عامل-دانشگاه جامع امام حسین (ع)-پاییز 1393-ص41 الی 50   [3]
 58. ملاحظات معماری ساختمان کنترل ایستگاهها تلمبه خانه نفتی با رویکرد پدافند غیر عامل- فصلنامه علمی ترویجی پدافند غیرعامل   یهار1394 -  شماره21   - 77 الی 99
 59. طبقه بندی ساختمانهای حاِیزاهمیت براساس پدافند غیر عامل فصل نامه فرهنگ ایمنی شماره 23 بهار 1394
 60. بررسی تاثیر انفجار بر شکل (فرم) جداره ی خارجی ساختمان ها و ارزیابی جنس مصالح جداره ی خارجی ساختمان از منظر دفاع غیر عامل ، سیدباقر حسینی، مهدی بیطرفان، سیدجواد هاشمی فشارکی، مصطفی فرزام شاد،ماهنامه دانش نما ، سال بیست و چهارم، شماره 242-244 ، تیر - شهریور 1394 ، ص 62 ،  [4] 
 61. اصول و ملاحظات طراحی ورودی های مقاوم در برابر انفجار از منظر دفاع (پدافند) غیر عامل ، سیدجواد هاشمی فشارکی، مهدی بیطرفان،ماهنامه دانش نما ، سال بیست و چهارم، شماره 242-244 ، تیر - شهریور 1394 ، ص 44 ،  [5]
 62. ارزیابی بازشوی همساز با معماری پدافند غیر عامل با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی ،سیدبهشید حسینی، مهدی بیطرفان، سیدباقر حسینی، سیدجواد هاشمی فشارکی،ماهنامه دانش نما ، سال بیست و چهارم، شماره 242-244 ، تیر - شهریور 1394 ،  ص 73 ،   [6]
 63. الزامات طراحی معماری پناهگاههای عمومی با رویکردپدافند غیرعامل - فصلنامه شماره  23 -پدافند غیر عامل-دانشگاه جامع امام حسین (ع)-پاییز 1394-ص1 الی 14

 

 1. مبانی طراحی معماری فضاهای زیرزمینی با ملاحظات دفاع غیرعاملفصلنامه شماره  62 -پدافند غیر عامل-دانشگاه جامع امام حسین (ع)-تابستان 1395-ص29 الی 40    [7]
 2. بررسی ونقد سو مدیریت  سعودیها در مراحل هفت گانه فاجع منا _ ماه نامه شاخص اینده شماره دهم شهریور 1395
 3. توسعه پایدار، توسعه ای پایدار دربرابر خطرات وتهدیدات طبیعی وغیر طبیعی ، کنفرانس ملی پدافند غیر عامل وتوسعه پایدار، مجموعه مقالات ، نشرموسسه پیرانو ، 12 و 13 مهر 1395 ، ص 1
 4. ملاحظات پدافند غیر عامل در طرح جامع شهری ( مطالعه موردی اصفهان) ، ، کنفرانس ملی پدافند غیر عامل وتوسعه پایدار، مجموعه مقالات ، نشرموسسه پیرانو ، 12 و 13 مهر 1395 ، ص 82
 5. راهبرد جنگ شهری داعش وتمهیدات پدافند غیر عامل ،، کنفرانس ملی پدافند غیر عامل وتوسعه پایدار، مجموعه مقالات ، نشرموسسه پیرانو ، 12 و 13 مهر 1395 ، ص 101

 

 

 

 1. مقالات پذیرفته شده درهمایشهای ملی وسراسری

 

 1. نقش و جایگاه آموزش عالی در دفاع غیرعامل -اولین همایش علمی پژوهشی پدافند غیر عامل وزارت علوم- دانشگاه تهران - 24 / 4/ 87
 2. نقش مهندسی در دفاع غیر عامل -اولین همایش علمی پژوهشی پدافند غیر عامل وزارت علوم- دانشگاه تهران - 24 / 4/ 87
 3.  راهکارهای مناسب سازی ایستگاههای مترو -اولین همایش علمی پژوهشی پدافند غیر عامل وزارت علوم- دانشگاه تهران - 24 / 4/ 87
 4. نقش دفاع غیر عامل در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- همایش علمی نظارت براجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی-تالار همایشهای صدا وسیما – 1 / 4 /87
 5.  ملاحظات پدافند غیر عامل در تاسیسات زیر بنایی شهری- اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها – قطب علمی دانشگاه تهران- 5 / 8 /88 – ص354
 6.  آموزه های نهضت عاشورا در طراحی الگوی پیشرفت و توسعه پایدار کشور و پایداری ملی- چهارمین کنگره سراسری عاشورا پژوهی- 20 / 11 /88
 7.  نقش بسیج ملی در پدافند غیر عامل - دومین همایش سازه های پایدار – دانشگاه اصفهان – 4 / 4 / 88
 8.  جایگاه دفاع غیر عامل در ناجا با رویکرد چشم انداز 1404- همایش پلیس ، امنیت و چشم انداز 1404 –      4   / 9 / 88 – ص 110
 9. استفاده از امکانات و تاسیسات شهری بعنوان پناهگاه - دومین همایش ملی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری – دانشگاه علم وصنعت ایران  - 12  و13 /10 /1388
 10. پناهگاه پیش ساخته صنعتی – دومین همایش ملی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری – دانشگاه علم وصنعت ایران  - 12  و13 /10 /1388
 11. جایگاه دفاع غیر عامل در بهداشت ودرمان کشور – دومین همایش ملی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری– دانشگاه علم وصنعت ایران  - 12  و13 /10 /1388
 12.  الگوی جامع مصرف بهینه ، مطالعه موردی نیروهای مسلح- همایش اصلاح الگوی مصرف  ونیروهای مسلح – 10 / 12 / 88 – ص 84
 13.  عرصه های جدید دفاع  وایثارگری، ضرورتها و رزمنده ایرانی- دومین همایش سراسری آینده پژوهی رزمنده ایرانی- 22 / 9 /88
 14. بهینه سازی و ارائه الگوی جامع مصرف در طراحی ساختمانهای ناجا- همایش صرفه جویی در ساختمان وتاسیسات ناجا – 4 / 11 / 88 – ص 167
 15. جایگاه راهبردی حفاظت اطلاعات در دقاع غیر عامل- همایش سازمانهای حفاظت اطلاعات – 19 / 12 / 88
 16.  ملاحظات دفاع غیر عامل در توسعه پایدار جنوب شرق کشور  –همایش سراسری جغرافیا، توسعه ، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور – 4 و 5 / 3 /89 –مجموعه مقالات همایش – ص 743-756
 17. ماهیت و ویژگیهای جنگ نرم ومقایسه آن با جنگ سخت – همایش دانشگاه افسری ، جوانان و بصیرت -24 / 3 / 89  -  ص38
 18. مکان یابی بهینه اماکن از منظر دفاع غیر عامل – همایشG I S   و مکان یابی از منظر دفاع غیر عامل – دانشگاه مالک اشتر  -24 / 3 / 89  -  ص 15
 19. عوامل شناسایی مراکٍز ثقل کشور - همایشG I S   و مکان یابی از منظر دفاع غیر عامل – دانشگاه مالک اشتر  -24 / 3 / 89  -  ص 23
 20. انرژی پایدار ، بهینه سازی و مدیریت انرژی – کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی -  2 و 3 / 5 / 89 – ص 36
 21. استاندارد سازی دفاعی ، الزامات و ضرورتهای پایداری ملی – اولین کنگره سراسری استاندارد سازی در حوزه فرایندهای صنعتی وخدماتفنی دفاعی جمهوری اسلامی ایران- 17 / 18 / 7 / 89 – ص 150
 22. ملاحظات ایمنی و پایداری در استاندارد سازی  وخدمات فنی ودفاعی در برابر تهدیدات- اولین کنگره سراسری استاندارد سازی در حوزه فرایندهای صنعتی وخدمات فنی دفاعی جمهوری اسلامی ایران- 17 / 18 / 7 / 89 – ص 22
 23. ملاحظات اساسی دفاع غیر عامل در چرخه تجهیز سپاه – همایش علمی کاربردی چرخه تجهیز سپاه – مقاله شماره 6 -        25 و 26 / 7 / 89   
 24. ماهیت جنگ نرم ومراحل پیشگیری و مدیریت قدرت نرم – همایش ملی جنگ نرم -3 و4 / 8 /89  -ص 329
 25. ضرورتها والزامات ایمنی وپایداری در نوسازی وتجدید حیات بافت فرسوده – دومین همایش نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران – تالار همایشهای برج میلاد – 4 و 5 / 10 /1389
 26. نقش عملیات روانی در جاودانگی نهضت عاشورا – نخستین همایش علمی نفش عوامل روانی در نهضت جاوید عاشورا – دانشگاه مالک اشتر – 4 / 11 / 1389
 27. نقش زیارت عاشورا در جاودانه  شدن  نهضت عاشورا – نخستین همایش علمی نفش عوامل روانی در نهضت جاوید عاشورا – دانشگاه مالک اشتر – 4 / 11 / 1389
 28. ژئوپلتیک و ملاحظات اساسی پایداری ملی- چکیده مقالات چهارمین کنگره ملی جغرفیای سیاسی و ژئوپلتیک ، تحولات نظری وکاربردی- دانشگاه تربت مدرس -  ص 47 - 8 / 12 /1389
 29. سازماندهی فضایی از منظر دفاع غیر عامل-سومین همایش ملی پدافند غیر عامل – وزارت علوم- دانشگاه ابلام-  6  و7 / 2 / 1390
 30. دفاع غیر عامل در نهضت عاشورا – سومین همایش ملی پدافند غیر عامل – وزارت علوم- دانشگاه ابلام-  6  و7 / 2 / 1390
 31. دفاع غیر عامل در حمل ونقل ریلی کشور – سومین همایش ملی پدافند غیر عامل – وزارت علوم- دانشگاه ابلام-  6  و7 / 2 / 1390
 32. بررسی آسیب پذیری متروها در برابر تهدیدات انسان ساز – سومین همایش ملی پدافند غیر عامل – وزارت علوم- دانشگاه ابلام-  6  و7 / 2 / 1390 سومین همایش ملی پدافند غیر عامل – وزارت علوم- دانشگاه ابلام-  6  و7 / 2 / 1390
 33. بررس تجارب پدافند غیر عامل کشورها ، مطالعه موردی کشور روسیه – سومین همایش ملی پدافند غیر عامل – وزارت علوم- دانشگاه ابلام-  6  و7 / 2 / 1390
 34. نقش مطالعات لرزه زمین ساختی در دفاع غیر عامل- سومین همایش ملی پدافند غیر عامل – وزارت علوم- دانشگاه ابلام-  6  و7 / 2 / 1390
 35. بررسی آسیب پذیری متروها در برابر تهدیدات انسان ساز – اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390 – ص 30
 36. فرایند طراحی آفا (استتار، فریب  و اختفاء) – اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390 – ص  67
 37. شهر زیرزمینی اویی ، شبکه ای از فضاهای امن نوش آباد- اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری– دانشگاه مالک اشتر--21 و 22  /  2  /1390  - ص 96
 38. مطالعه موردی ایستگاه دو منظوره مترو قیطریه با کاربری پناهگاه ش.م.ه[8]    - اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390  -  ص  117
 39. ملاحظات دفاع غیرعامل در طراحی محله امن    - اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390  -  ص  110
 40. سازماندهی فضایی در شهرسازی از منظر دفاع غیرعامل    - اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390  ص  107
 41. ضرورتها والزامات دفاع غیر عامل در شهر    - اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390   - ص  97
 42. کاربردشکل (فرم )در معماری ونقش آن درکاهش آثارموج انفجار    - اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390  -  ص  108
 43. مبانی  برنامه ریزی  و طراحی  بافت های شهری از منظر دفاع غیر عامل    - اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390  - ص 103
 44. ایمنی و پایداری شبکه حمل و نقل شهری در برابر تهدیدات    - اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390  -  ص  102
 45. ملاحظات دفاع غیرعامل در ساختمان های اداری   - اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390  -  ص 105
 46. دفاع غیر عامل درشهرسازی ومعماری در آئینه قوانین و مقررات  - اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390
 47. فرایند طراحی معماری با رویکرد دفاع غیر عامل   - اولین  علمی پژوهشی همایش شهر سازی ومعماری – دانشگاه مالک اشتر -21 و 22  /  2  /1390
 48. ویژگیهای دانشگاه امن وپایدار-دومین همایش ملی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری – دانشگاه علم وصنعت ایران  - 12  و13 /10 /1388
 49. نقش حفاظت اطلاعات در دفاع غیر عامل- همایش حفاظت اطلاعات آینده –دانشکده امام هادی- 27 / 11 / 1389 –کتاب مجموعه مقالات حفاظت اطلاعات آینده- انتشارات دانشکده امام هادی- جلد شش- صص239-262
 50. ایمنی وپایداری شبکه حمل ونقل ریلی کشور – همایش پدافند غیر عامل وسازه های مقاوم- دانشگاه صنعتی مازندران -  4  و 5 /12 / 1389
 51. صنعتی سازی وپدافند غیر عامل - همایش پدافند غیر عامل وسازه های مقاوم- دانشگاه صنعتی مازندران -  4  و 5 /12 / 1389
 52. ملاحظات پایداری استاندارد سازی و فرآیند های صنعتی - همایش پدافند غیر عامل وسازه های مقاوم- دانشگاه صنعتی مازندران -  4  و 5 /12 / 1389
 53. پایدار سازی زیر ساختهای جهاد کشاورزی - دومین همایش ملی دفاع غیر عامل در بخش کشاورزی- وزارت چهاد کشاورزی-هتل المپیک-  28 و 29 / 4 /1389 – ص 148
 54. الگوی جامع توسعه پایدار مناطق جنوب کشور در برابر خطرات و تهدیدات - دومین همایش ملی دفاع غیر عامل در بخش کشاورزی- وزارت چهاد کشاورزی-هتل المپیک-  28 و 29 / 4 /1389  - ص 137
 55. طبقه بندی  مراکز، امامن و تاسیسات حایز اهمیت  - دومین همایش ملی دفاع غیر عامل در بخش کشاورزی- وزارت چهاد کشاورزی-هتل المپیک-  28 و 29 / 4 /1389  - ص 157
 56. نقش فضای سبز در افزایش ایمنی وپایداری محیط - دومین همایش ملی دفاع غیر عامل در بخش کشاورزی- وزارت چهاد کشاورزی-هتل المپیک-  28 و 29 / 4 /1389  - ص 163
 57. دفاع غیر عامل در کلام وسیره نبوی-اولین همایش ملی سیره اهل بیت پیامبر اعظم (ص)- قم –اسفند ماه 1390- کتاب چکیده مقالات –ص 98
 58. نقش عملیات روانی در جاودانگی نهضت عاشورا -نخستین همایش علمی نقش عوامل روانی در نهضت عاشورا- دانشگاه مالک اشتر- 4/ 11/ 1389
 59.   تاثیرات روحی روانی زیارت عاشورا در زنده نگه داشتن نهضت عاشورا - نخستین همایش علمی نقش عوامل روانی در نهضت عاشورا- دانشگاه مالک اشتر- 4/ 11/ 1389
 60. فرایند افا( استتار، فریب واختفا) در طرحهای ویژه- همایش مدیریت ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل-مجموعه مقالات همایش- انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع) 17  اسفند 1390-ص143- 162
 61. مدیریت راهبردی دفاع غیر عامل- همایش مدیریت ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل-مجموعه مقالات همایش- انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)- 17  اسفند 1390 -ص 163 -180
 62. نقش پایداری ملی در زنجیره تامین ناجا – همایش نقش و جایگاه زنجیره تامین در ناجا ( از تاکتیک تا استراتژی)– هتل المپیک – 26 / 2 /1390
 63. تهدیدات متوجه پالایشگاهها وبررسی پیامدهای ناشی از آسیب پذیری های آن - دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان ، سازه های زیر زمینی وشریانهای حیاتی- اصفهان 28 اردیبهشت 1391- کتاب گزیده مقالات همایش- انتشارات علم افرین- ص 51
 64. مطالعه مقایسه ای از شبیه سازی عددی دو بعدی وسه بعدی، در ارتباز با تاثیر بار انفجار بر سازه های مدفون در خاک -  دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان ، سازه های زیر زمینی وشریانهای حیاتی- اصفهان 28 اردیبهشت 1391- کتاب گزیده مقالات همایش- انتشارات علم افرین- ص 34
 65. بررسی ابعاد بحران وسامانه مدیریت بحران در پالایشگاه ها ( مطالعه موردی : پالایشگاه نفت شیراز)-   دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان ، سازه های زیر زمینی وشریانهای حیاتی- اصفهان 28 اردیبهشت 1391- کتاب گزیده مقالات همایش- انتشارات علم افرین- ص 41
 66. ملاحظات مدیریت بحران در مخازن ذخیره امن زیر زمینی نفت وگاز -   دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان ، سازه های زیر زمینی وشریانهای حیاتی- اصفهان 28 اردیبهشت 1391- کتاب گزیده مقالات همایش- انتشارات علم افرین- ص 13
 67. نقش مهندسین و سازمانهای مهندسی در مدیریت بحران ها -  دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان ، سازه های زیر زمینی وشریانهای حیاتی- اصفهان 28 اردیبهشت 1391- کتاب گزیده مقالات همایش- انتشارات علم افرین- ص 45
 68. دومنظوره سازی یک ضرورت راهبردی -دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان ، سازه های زیر زمینی وشریانهای حیاتی- اصفهان 28 اردیبهشت 1391
 69.   رهیافتی بر  رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی در حوزه دفاع غیر عامل- همایش سراسری تبیین سامانه های مهندسی ومدیریت پدافند غیر عامل- 21 تیر ماه 1391 – مجموعه مقالات همایش – انتشارات دانشگاه جامع امام حسین ( ع) -  ص 71 -97
 70.   جایگاه راهبردی مهندسی در پایداری زیر ساختها-  همایش سراسری تبیین سامانه های مهندسی ومدیریت پدافند غیر عامل- 21 تیر ماه 1391 – مجموعه مقالات همایش – انتشارات دانشگاه جامع امام حسین ( ع) -  ص 563- 583
 71. دفاع غیر عامل ضرورتی بنیادین در نبرد ناهمطراز – همایش شیوه های رزم نا همطراز – دانشگاه امام حسین (ع)- 18 / 7 /1390
 72. ارایه الگو جامع توانمند سازی کارکنان ناجا –همایش توانمند سازی کارکنان ناجا- بهار 1389-چکیده مقالات همایش – انتشارات بازرسی کل ناجا
 73. نقش وجایگاه زنجیره تامین پشتیبانی همایش زنجیره تامین
 74. رهیافتی بر رهنمودهای امام خامنه ای در حوزه دفاع-اولین همایش تبیین اندیشه های دفاعی امام خامنه ای- وزارت دفاع -27 اردیبهشت 1391- ویژه نامه ردیف 316
 75. فضاهاهای زیرزمینی ، پیشینه وضرورت های پایداری والزامات فرارو- اولین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان ساختمان، سازه های زیرزمینی وشریان های حیاتی – 24  اذر ماه 1390 –سخنرانی
 76. الزامات دفاع غیر عامل در مدیریت شهری- اولین همایش مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404 – اردیبهشت  1391- لوح فشرده مجموعه مقالات – شماره مقاله 63
 77. ژئوپلیتیک و ملاحظات اساسی پایداری ملی-چهارمین کنگره  علمی انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران- 8 اسفند 1389
 78. الزامات وملاحظات مدیریت بحران درسازه های زیرزمینی- سومین همایش ملی مدیریت بحران در ساختمان وشریانهای حیاتی-مشهدمقدس 20 مهر1391 کتاب چکیده مقالات ص 45
 79. بررسی اثربار انفجار  بر محیط خاک  با استفاده روش مدل سازی جفتی - سومین همایش ملی مدیریت بحران در ساختمان وشریانهای حیاتی-مشهدمقدس 20 مهر1391 کتاب چکیده مقالات ص 49
 80. بررسی اثر بار انفجار بر سازه های ساخته شده بر روی پی سازه سطحی  - سومین همایش ملی مدیریت بحران در ساختمان وشریانهای حیاتی-مشهدمقدس 20 مهر1391 کتاب چکیده مقالات ص48
 81. تاریخچه بررسی اثر بارانفجار برمحیط های سنگی وخاک بوسیله نرم های افزار عددی  - سومین همایش ملی مدیریت بحران در ساختمان وشریانهای حیاتی-مشهدمقدس 20 مهر1391 کتاب چکیده مقالات ص51
 82. ملاحظات والزامات اساسی مدیریت بحران درساختمانهای کشور- سومین همایش ملی مدیریت بحران در ساختمان وشریانهای حیاتی-مشهدمقدس 20 مهر1391
 83. مدیریت وتوسعه پایدارزیرساخت های گردشگری کشور- اولین همایش مدیریت توسعه زیرساختهای گردشگری- 6-7-90 –دانشگاه صنعتی شریف – مجموعه مقالات همایش- 47E
 84. ویژگیهای جنگ اینده در دفاع همه جانبه- همایش ویژگیهای جنگ های اینده – مرکز مطالعات نزاجا- 10 اسفند 91
 85. غیرعامل ضرورتی اساسی دردفاع همه جانبه دربرابر نبرد ناهمطراز- همایش دفاع ملی دفاع همه جانبه- -16 و17 اسفند- خلاصه مقالات برگزیده همایش همایش دفاع ملی دفاع همه جانبه جلد اول – انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی –صص 227 الی 231
 86. ملاحظات امنیت وپایداری شبکه حمل ونقل ریلی کشور در برابر تهدیدات-چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان وشریانهای حیاتی – 12 اردیبهشت –کتاب چکیده مقالات –انتشارات پارس ضیا – ص 39
 87. امنیت وپایداری قطارهای شهری در برابر تهدیدات - چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان وشریانهای حیاتی – 12 اردیبهشت –کتاب چکیده مقالات –انتشارات پارس ضیا – ص 40
 88. عوامل موثر در انتخاب ملاحظات وشیوه های استتار در محیط های راهبردی ویژه - چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان وشریانهای حیاتی – 12 اردیبهشت –کتاب چکیده مقالات –انتشارات پارس ضیا – ص 80
 89. ارزیاب انواع ترکیب فرمهای معماری از منظر پدافند غیر عامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) - چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان وشریانهای حیاتی – 12 اردیبهشت –کتاب چکیده مقالات –انتشارات پارس ضیا – ص 83
 90. بررسی نقش وجایگاه مدیریت بحران در ایستگاه های زیرزمینی قطار شهری - چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان وشریانهای حیاتی – 12 اردیبهشت –کتاب چکیده مقالات –انتشارات پارس ضیا – ص 85
 91. تهدیدات سایبری در پالایشگاهها از منظر پدافند غیر عامل ششمین همایش  انجمن ژیوپلیتیک ایران  - مشهد مقدس شناسه مقاله پذیرفته شده  203
 92. پیامدهای تهدیدات سایبری برسامانه های دریایی وراهکارهای مقابله با آن- اولین همایش ملی فناوریهای نوین دریایی دانشگاه دریایی امام خمینی نوشهر 12 و 13 شهریور 1392
 93. ضرورتها والزامات دفاع غیر عامل در برابر تهدیدات کشاورزی همایش پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی دانشگاه آزاد قشم ابان 1392
 94. اقدامات اساسی ایمنی وپایداری کشور دربرابرتهدیدات بیولوژیک - همایش پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی دانشگاه آزاد قشم ابان 1392
 95. شناخت ورودی فضاهای زیرزمینی از منظر دفاع غیر عامل همایش سراسری پدافند غیر عامل در علوم ومهندسی با تاکید براستتار، اختفا وفریب دانشگاه امام حسین ع  - 30 بهمن 1392
 96. ارزیابی شاخص­های پدافند غیرعامل در منطقه ۱۰ شهر تهران به منظور کاهش آسیب­پذیری در برابر حملات هوایی وموشکی- اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی وتوسعه پایدار، 15 -11-93
 97. رابطه بین پدافند غیرعامل و مدیریت در شهرها - اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی وتوسعه پایدار، 15 -11-93
 98. تعیین معیارهای پایش آسیب پذیری تاسیسات آبرسانی مناطق شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونه وردی تصفیه خانه آب)- چهارمین کتفرانس بین المللی توسعه پایدار وعمران شهری 28 آذر 1393

http://www.sduc.ir/fa/2?newsid=70

 1. تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی سومین همایش سراسری علوم ومهندسی دفاعی- دانشگاه امام حسین ع 5 اسفند1393
 2. الزمات فرمهای پایه ساختمان جهت ارایه در مبحث 21 مقررات ملی ساختمان ، اولین کنگره ملی واکاوی قوانین ومقررات  پدافند غیرعامل  ، مجلس شورای اسلامی ، 23 آذر 1394
 3. ضوابطی برای جداره خارجی ساختمانها دربرابرموج انفجار ، ، اولین کنگره ملی واکاوی قوانین ومقررات  پدافند غیرعامل  ، مجلس شورای اسلامی ، 23 آذر 1394
 4. اصول و  ملاحظات ورودیها مقاوم در برابر انفجار ،دومین همایش معماری پایدار و توسعه شهری ، قم  17 اسفند 1393
 5. توصیف و بررسی موزه جنگ روسیه ( مسکو) ، همایش ملی مبانی طراحی باغ موزه های دفاع مقدس ، تالار باغ موزه دفاع مقدس ، اسفند 1395
 6. باز شناسی اصول دفاع غیرعامل در طراحی موزه های دفاع مقدس ، همایش ملی مبانی طراحی باغ موزه های دفاع مقدس ، تالار باغ موزه دفاع مقدس ، اسفند 1395
 7. واکاوی خسارات وآسیبهای وارده به سوریه ( مطالعه موردی شهر حلب) ، دومین همایش ملی پدافند غیر عامل وپیشرفت پایدار، 25 و 26 مهر 1396 ، وزارت کشور ، مجموعه مقالات، ص 1

 

 

 1. مقالات پذیرفته شده درهمایشهای  منطقه ای

 

 1. الزامات دفاع غیر عامل ومدیریت جنگ نرم در محیط های شهری –همایش منطقه ای رسالت دانشگاهیان درمقابل جنگ نرم- دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان – 1 /9 /89 –ص 30
 2. جنگ نرم و مراحل مدیریت بحران جنگ نرم- همایش منطقه ای رسالت دانشگاهیان درمقابل جنگ نرم- دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان – 1 /9 /89 –ص 68
 3. صنعتی سازی پناهگاه های جمعی -  اولین همایش پدافند غیر عامل در حوضه آبی دریای خزر – دانشگاه گیلان – مهرماه  1390 – شماره 1080
 4. معماری ارگونومی و دفاع غیر عامل در فضاهای امن امنیتی --  اولین همایش پدافند غیر عامل در حوضه آبی دریای خزر – دانشگاه گیلان – مهرماه  1390 – شماره 1076
 5. الگوی  تحقق اهداف مدیریت راهبردی دفاع غیر عامل با استفاده ازکارت امتیازی متوازن – همایش پدافندغیر عامل خراسان جنوبی (بیرجند) – مجموعه مقالات همایش- انتشارات روناس-شماره مقاله 13- ص 167
 6. بررسی نقش وجایگاه معماری پایدار دردفاع غیر عامل  ، مطالعه موردی بیمارستان ناحیه ای درجه یک -همایش ملی معماری پایدار وتوسعه شهری- بوکان – 26 اردیبهشت 1392شماره مقاله  5440UD بررسی  -  ونیز موجود در بانک مقالات کنفرانس ها ، مرجع دانش پایگاه سیویلیکا
 1. سخنرانی درهمایشها
 1. معماری وشهرسازی پایدار ، ضرورتها والزامات دومین همایش معماری وشهرسازی پایدار، قم ،19 اسفند 1393
 2. ضرورتها والزامات صنعت ساختمان ایمن ، اجلاس ملی صنعت ساختمان ، دانشگاه تهران ، 29 دی 1394
 3. و....
 1. مقالات منتشر شده در پایگاههای خبری تحلیلی
 1. مدیریت مهندسی دفاعی ( مهندسی رزمی ) ؛ ایثار پرس ، 31 تیر 1400
 2. سطوح مدیریت مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس ، ؛ ایثار پرس ، 5 مرداد 1400
 3. مراحل مطالعات و طراحی مهندسی و نقش مدیریت مهندسی دفاعی در آن ؛ ایثار پرس ، 24 مرداد 1400

 

 

[8]N. B. C

 

برچسبها : دکتر سید جواد هاشمی فشارکی /  مهندس سید جواد هاشمی فشارکی /  دکتر هاشمی فشارکی / دکتر فشارکی / دکترفشارکی / جواد فشارکی / محمد جواد فشارکی / سادات طباطبایی فشارکی /  مطلبی فشارکی / سادات فشارکی / مهندس معمار/ آرشیتکت / طراح / معلم /  استاد فشارکی / آیت الله فشارکی / حجت الاسلام فشارکی / شهید فشارکی / شهدای فشارکی / پزشک / مطب / سید جواد هاشمی کارگردان / بازیگر هنرپیشه سینما و تلویزیون صدا و سیما و تاتر / کتاب / پدافند / دانشجو / دانشگاه /Dr. Seyed Javad Hashemi Fesharaki / Dr Hashemi Fesharaki / Dr Fesharaki / Architect