***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

۱۰۹۶ مطلب با موضوع «مقالات ............. فشارکی ها» ثبت شده است

امنیت دفاعی شهر و پایداری شهری

منتشر شده در ایثار پرس 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۰۰ ، ۰۷:۱۵
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۲۳

منتشر شده در ایثار پرس 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۰۰ ، ۱۸:۱۶
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۰۰ ، ۰۵:۵۱
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۵۰
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۹

تحول در نظام مدیریت بحران شهر تهران

منتشر شده در  ایثار پرس

فرشید قاسملو دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۰ ، ۰۷:۲۶

منتشر شده در ایثار پرس

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی   و مهندس مهرداد دژپسند

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۰۰ ، ۰۶:۲۸

منتشر شده در ایثار پرس و حماسه 27 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۰ ، ۰۴:۱۶

منتشر شده در ایثار پرس و حماسه 27 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۵۱
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۵۴
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۵۱
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۴۸
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۴۷
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۰۰ ، ۰۸:۲۴

مهندس جعفری فشارکی جواد*  * گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد، ایران

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۰ ، ۰۵:۰۳

 خانم زهرا آقاجانی فشارکی۲  ۲- کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۰ ، ۰۴:۵۸

مهندس سید محمد هاشمی فشارکی 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۰۰ ، ۰۷:۴۵

مهندس سید محمد هاشمی فشارکی 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۰۰ ، ۰۷:۴۳

مهندس سید محمد حسین هاشمی فشارکی  

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۰۰ ، ۰۷:۴۰

خانم زهرا آقاجانی فشارکی - کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره خانواده

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۰۰ ، ۰۴:۳۹

خانم زهرا آقاجانی فشارکی - کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره خانواده

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۰۰ ، ۰۴:۰۷

داور مقاله :  مرحوم دکتر حسنعلی احمدی فشارکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۰۰ ، ۱۰:۵۷
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۰۰ ، ۱۰:۵۰

هویت اسلامی شهر  و رسالت شورای اسلامی شهر

دکتر  سید جواد  هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۵:۲۴