***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

۱۱۰ مطلب با موضوع «دفاع مقدس :::::::::::: :: مهندسی ودفاع........» ثبت شده است

منتشر شده در ایثار پرس و حماسه 27 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۰ ، ۰۴:۱۶

مدیریت مهندسی دفاعی ( مهندسی رزمی )

منتشر شده در ایثار پرس و حماسه 27 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۰۰ ، ۲۰:۰۱

منتشر شده در ایثار پرس و حماسه 27 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۰۰ ، ۰۵:۴۱

سطوح مدیریت مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس

منتشر شده در ایثار پرس و حماسه 27 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۰۰ ، ۰۰:۱۰

مولفه های طراحی و ساخت بیمارستان عملیاتی در دوران دفاع مقدس

منتشر شده در ایثار پرس

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۰۰ ، ۱۱:۵۸

منبع مورد استنفاده و استناد درمقاله :

هاشمی فشارکی، سید جواد؛ 1389 ، مقاله راهبردی اعجاز مهندسی قرن در دفاع مقدس. ستاد کنگره مهندسین شهید: سایت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ir.dsrc://h

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۰۰ ، ۰۵:۳۰
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۰ ، ۱۸:۵۶

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

منتشر شده در پایگاه ایثار پرس :

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۵:۳۵

مهندس سید امیر هاشمی فشارکی – دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی ایثار پرس :

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۵:۲۴

مهندس سید امیر هاشمی فشارکی – دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی ایثار پرس :

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۶:۰۱

مهندس سید امیر هاشمی فشارکی – دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی ایثار پرس :

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۷:۱۲

مهندس سید امیر هاشمی فشارکی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۲۴

مهندس سید امیر هاشمی فشارکی – دکترسید جواد هاشمی فشارکی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۰۴

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی 

منتشر شده در خبرگزاری ایثار پرس :

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۰۷:۴۵

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی  و.....

منتشر شده در خبرگزاری ایثار پرس

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۰ ، ۰۶:۳۰

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی   و.....

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۰۰ ، ۰۷:۵۴

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی   

منتشر شده در  ایثار پرس

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۰۳

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی   

منتشر شده در  ایثار پرس

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۰۰ ، ۰۷:۲۲

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی   و.....

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۰۰ ، ۰۲:۲۱

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی   و.....

منتشر شده در * ایثار پرس

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۲۱

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی  

منتشر شده در  ایثار پرس

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۱۶:۳۹

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی   و.....

منتشر شده در خبرگزاری ایثار پرس

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۰۰ ، ۱۷:۱۶

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی   و.....

منتشر شده در خبرگزاری ایثار پرس

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۰ ، ۰۰:۰۷

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی   و.....

منتشر شده در خبرگزاری ایثار پرس

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۳۵

دکتر  سیدجواد  هاشمی فشارکی  و.....

منتشر شده در خبرگزاری ایثار پرس

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۰۷:۰۸